Tegenwoordig hangen er op steeds meer [openbare] plekken camera’s. Deze camera’s zijn bedoeld om toezicht uit te oefenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van diefstal in een winkel. Als er camerabeelden worden gemaakt, worden hierbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens valt onder de werking van de AVG [Algemene verordening persoonsgegevens]. Het [laten] uitvoeren van een DPIA [Data Protection Impact Assement] is op grond van de AVG verplicht, als er sprake is van stelselmatige monitoring. Dat is het geval bij [structureel] cameratoezicht.

Een DPIA brengt alle risico’s van de gegevensverwerking [en dus van het cameratoezicht] in beeld. Het instrument is ook bedoeld om na te gaan hoe die risico’s zo beperkt mogelijk kunnen worden gehouden. Een voorbeeld van een risico bij cameratoezicht is natuurlijk het naar buiten lekken van de camerabeelden. Het is daarom verstandig om in de DPIA op te nemen waar de camerabeelden zullen worden opgeslagen, wie daar toegang tot heeft, wie de camerabeelden mag inzien onder welke omstandigheden en wie eventueel een afschrift van de camerabeelden kan opvragen.

Indien je verplicht bent om een DPIA uit te [laten] voeren en je hebt dit niet gedaan, dan kan je een forse boete krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Een DPIA is niet iets wat je eenmalig opstelt. Het is een doorlopend proces waarbij telkens moet worden gekeken of de verwerking van de persoonsgegevens is veranderd, of dat er meer of andere risico’s ontstaan en of dat de risico’s [nog steeds] voldoende zijn afgedekt. De Autoriteit Persoonsgegevens beveelt dan ook aan om iedere drie jaar de DPIA te laten herbeoordelen en om de DPIA aan te passen als je weet dat er een verandering komt in het cameratoezicht [en dus de gegevensverwerking].

Houd jij cameratoezicht op jouw werknemers of op jouw winkel? Heb je al een DPIA uitgevoerd of die laten [her]beoordelen? Is dit op jouw organisatie van toepassing, bel dan gerust voor vrijblijvend advies. Voorkomen is beter dan genezen!

Categories:

Tags:

Comments are closed