Wat ‘normaal’ gedrag is verandert blijkbaar met de tijd. Althans, wat we wel en niet accepteren. […]
Een contract voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af. Toch moet een werkgever 1 maand vóór […]
Ambtenaren vallen sinds 1 januari 2020 grotendeels onder het civiele arbeidsrecht. Er is sprake van een […]
Op 7 oktober 2020 is er door GroenLinks een wetsvoorstel ingediend voor het wijzigen van de […]
In Nederland geldt er een ketenregeling. Dat betekent dat je als werkgever maximaal drie tijdelijke contracten […]
Dit heeft de rechtbank Rotterdam in een recente uitspraak geoordeeld. De echtgenote van een werknemer heeft […]
De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft dit al een aantal jaar geleden op 19 oktober 2016 beslist. Wat […]
Nee dit is geen typefout. Er komt per 1 augustus 2022 een verbod op het opnemen […]
Kantonrechter oordeelt dat supermarktmanager terecht op staande voet is ontslagen. Verdwenen geldbedrag van € 63.100,00. Wat […]
Dit is de vraag die centraal stond op de mondelinge behandeling van de ontslagzaak welke op […]
In 2018 besloot maaltijd bezorgservice Deliveroo alle aflopende arbeidsovereenkomsten niet te verlengen, de bezorgers konden in […]
Sinds corona worden ons allerlei verplichtingen opgelegd. We hebben ook te maken met allerlei beperkingen. Al […]
In november 2020 heeft de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, een belangrijke uitspraak gedaan voor partijen […]
Recent heeft de kantonrechter in Nijmegen uitspraak gedaan in een kort geding dat een werkneemster had […]
Beste ondernemer, Is een werknemer ziek als hij verkoudheidsklachten heeft en daardoor niet naar het werk […]
Werknemers mogen in principe gewoon op vakantie gaan. Je kunt ze niet eenvoudig tegenhouden. Er is […]
Er komen weer warme dagen aan. Zoals ieder jaar rond de tijd dat de temperaturen weer […]
Hoewel velen zich afvragen of de (geplande) vakantie naar het buitenland wel door kan gaan, kunnen […]
Deze week kreeg ik meerdere keren de vraag over wat er wel en niet betaald dient […]
Het komt zo vaak voor, werkgever en werknemer besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat doen zij […]
Een arbeidsovereenkomst kan op een aantal manieren tot een einde komen. Bijvoorbeeld door opzegging. Een arbeidsovereenkomst […]
Het is van deze tijd, thuiswerken. Van werknemers wordt meer gevergd. Verwacht wordt dat een werknemer […]
Op internationale vrouwendag werd er weer veel aandacht besteed aan het thema discriminatie. Op social media […]
In de media is er volop aandacht voor de gebeurtenissen rondom #MeToo. Deze aandacht heeft vooral […]
U heeft na vele jaren afscheid genomen van uw collega´s en uw werkgever. U gaat op […]
Het komt vaak voor, dat een werkgever en een werknemer in overleg besluiten de arbeidsovereenkomst te […]
Onlangs heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan in een zaak waarin een werknemer op staande […]
Bij de titel van dit artikel zou je zeggen dat het de pester en aanrander is […]
Een overeenkomst kan soms vernietigd worden op grond van dwaling of misbruik van recht. Deze situatie […]
Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015, heeft de werknemer, indien aan bepaalde […]
De rechtbank Overijssel heeft uitspraak gedaan in een arbeidszaak tussen een school en haar medewerker. Waar […]
Let op de termijnen! Een aantal zijn onder de Wet Werk en Zekerheid verkort. Zo gelden […]
Uit een uitspraak van het College voor de rechten van de mens van 7 oktober 2015 […]
De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft op 5 oktober 2015 een verzoek tot ontbinding van […]
Onder het oude recht gebeurde het maar al te vaak dat partijen met elkaar een regeling […]
De kantonrechter te Leeuwarden heeft een arbeidsovereenkomst ontbonden tussen een stichting. De werknemer is werkzaam bij […]
Werknemers let op! Direct handelen is vereist. Binnen 2 maanden moet u een procedure starten! Doet […]
Partijen hebben met elkaar een arbeidsovereenkomst. In die arbeidsovereenkomst is een financiële regeling opgenomen die geldt […]
Hoe wordt de ontslagvergoeding berekend wanneer een werknemer op het moment van ontslag ouderschapsverlof geniet? Stel […]
Vorige week plaatste ik een artikel over een werknemer die een boete van € 75.000,- aan […]
Een werknemer dacht slim te zijn. In zijn arbeidsovereenkomst was een relatiebeding opgenomen. Het relatiebeding richtte […]