De kantonrechter te Leeuwarden heeft een arbeidsovereenkomst
ontbonden tussen een stichting. De werknemer is werkzaam bij de stichting als
directeur van een basisschool. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. De
werknemer maakt aanspraak op de transitievergoeding.

Uit de wetgeschiedenis van de Wet Werk en Zekerheid blijkt
dat de transitievergoeding in principe verschuldigd is naast een
bovenwettelijke uitkering. Toch kent deze kantonrechter geen transitievergoeding
toe, omdat de werknemer recht heeft op een bovenwettelijke uitkering. Hoe legt
deze kantonrechter dit uit?

De kantonrechter beroept zich op het overgangsrecht. Het
besluit overgangsrecht transitievergoeding bepaalt dat als een werknemer op
grond van tussen de werkgever en [vereniging van] werknemers gemaakte afspraken
recht heeft op een vergoeding of voorziening, de vergoeding niet verschuldigd
is. Dit is slechts anders indien overeengekomen is dat de werknemer recht heeft
op die vergoeding of voorziening in aanvulling op de transitievergoeding.

De kantonrechter is van mening dat de bovenwettelijke
uitkering waar de werknemer recht op heeft, een dergelijke voorziening is. Die
voorziening is voor 1 juli 2013 overeengekomen. Niet is overeengekomen dat de
werknemer recht heeft op de bovenwettelijke uitkering in aanvulling op de
transitievergoeding. Vandaar dat op grond van het overgangsrecht de aanspraak
op de transitievergoeding wordt afgewezen.

Ik ben erg benieuwd of de werknemer beroep instelt tegen
deze uitspraak. Die mogelijkheid bestaat namelijk op grond van de nieuwe
regelgeving.

We houden het in de gaten!

Categories:

Tags:

Comments are closed