Kantonrechter oordeelt dat supermarktmanager terecht op staande voet is ontslagen. Verdwenen geldbedrag van € 63.100,00. Wat […]
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), de bevoegde instantie om over geschillen te beslissen tussen verzekeraar en […]
Dit is de vraag die centraal stond op de mondelinge behandeling van de ontslagzaak welke op […]
Als de situatie erom vraagt mag een land burgers verplichten zich te laten inenten, zo oordeelde […]
Op 12 maart 2021 heeft de rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak gedaan over vakantieverhuur in Amsterdam. […]
In 2018 besloot maaltijd bezorgservice Deliveroo alle aflopende arbeidsovereenkomsten niet te verlengen, de bezorgers konden in […]
Vroeger, tot 1998, kregen kinderen automatisch de naam van de vader. Sinds 1998 is het voor […]
In november 2020 heeft de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, een belangrijke uitspraak gedaan voor partijen […]
Als tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap een kind wordt geboren dan zijn de echtgenoten […]
Recent heeft de kantonrechter in Nijmegen uitspraak gedaan in een kort geding dat een werkneemster had […]
Het Ministerie van Justitie heeft het percentage waarmee alimentatieverplichtingen per 1 januari 2021 worden verhoogd vastgesteld […]
Jazeker! In scheidingszaken maar ook in andere geschillen kan mediation echt een uitkomst zijn. In dit […]
Werknemers mogen in principe gewoon op vakantie gaan. Je kunt ze niet eenvoudig tegenhouden. Er is […]
Er komen weer warme dagen aan. Zoals ieder jaar rond de tijd dat de temperaturen weer […]
Het kabinet heeft woensdag een nieuw steunpakket aangekondigd voor bedrijven die geraakt worden door het coronavirus. […]
Wanneer u een woning huurt, heeft u huurbescherming. Wil een verhuurder een huurovereenkomst beëindigen dan heeft […]
Het indexeringspercentage voor de alimentatie in 2020 is bekend. Het percentage ligt dit jaar op 2,5% […]
Iedere donderdag houden wij gratis en vrijblijvend spreekuur. Heeft u een juridisch probleem waarvan u graag […]
In mijn vorige bijdrage heb ik het met u kort gehad over de problemen waar je […]
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel waardoor de maximale duur van de partneralimentatie […]
Als je voor 2018 in gemeenschap van goederen bent gehuwd en je krijgt geld geschonken dan […]
Reclame maken voor ondersteuning en begeleiding bij een echtscheiding. Het wordt vaak als een taboe gezien. […]
Stel je voor, je koopt een diamanten ketting, van het merk Cartier, voor de aangeboden prijs […]
Het komt zo vaak voor, werkgever en werknemer besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat doen zij […]
Een arbeidsovereenkomst kan op een aantal manieren tot een einde komen. Bijvoorbeeld door opzegging. Een arbeidsovereenkomst […]
Wist je dat als je als consument een goed koopt en binnen een half jaar blijkt […]
Ieder jaar stelt de Minister van Veiligheid en Justitie het percentage vast waarmee lopende alimentatieverplichtingen verhoogd […]
Wanneer een man en een vrouw een kind krijgen, zonder dat zij getrouwd zijn of een […]
Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet haar nieuwe belastingplan voor de komende jaren gepubliceerd. Naast de […]
Het is van deze tijd, thuiswerken. Van werknemers wordt meer gevergd. Verwacht wordt dat een werknemer […]
Als partijen in Nederland gaan trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of gewoon gaan samenwonen, bekreunt de […]
Vlak voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer voor het eerst plenair het wetsontwerp ‘herziening partneralimentatie’ […]
Vanaf 1 januari 2018 geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Op grond van die wetgeving is al het […]
Op internationale vrouwendag werd er weer veel aandacht besteed aan het thema discriminatie. Op social media […]
Wanneer ouders uit elkaar gaan, blijven zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun […]
Tja, u als ouder kunt zomaar gaan. Als u de kinderen mee wilt nemen heeft u […]
In de media is er volop aandacht voor de gebeurtenissen rondom #MeToo. Deze aandacht heeft vooral […]
Wat doet een griffier? Een griffier verricht secretariële werkzaamheden bij bijvoorbeeld een rechtbank. Als griffier heb […]
Het verkeerd plaatsen van je fles wijn op de lopende band. Het dweilen van de vloer […]
U heeft na vele jaren afscheid genomen van uw collega´s en uw werkgever. U gaat op […]
De toga is hét kledingstuk waarin je een advocaat, rechter, officier van justitie, en griffier zult […]
Rechtsbijstand verzekerd? Dan heeft u het recht om zelf uw advocaat te kiezen. Heeft u een juridisch […]

Het indexeringspercentage voor de alimentatie in 2017 is bekend. Het percentage ligt dit jaar op 2,1%Dit […]
Hoe zit het met de behoefte van meerderjarige kinderen? Voor kinderen tot 18 jaar is daar […]
Het komt vaak voor, dat een werkgever en een werknemer in overleg besluiten de arbeidsovereenkomst te […]
Uit onderzoek blijkt dat er na de zomervakantie een piek is in het aantal echtscheidingen. Blijkbaar brengt […]
Nieuw logo voor De Rechtspraak De Rechtspraak gaat van logo veranderen!  Het linker logo is het […]
Om te trouwen moeten de aanstaande echtgenoten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand […]
Wanneer een man en een vrouw een kind krijgen, zonder dat zij getrouwd zijn of een […]
Onlangs heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan in een zaak waarin een werknemer op staande […]
Heeft u als ondernemer behoefte aan een sparring partner? Iemand die uw bedrijf goed kent? Die u […]
Bij de titel van dit artikel zou je zeggen dat het de pester en aanrander is […]
Een overeenkomst kan soms vernietigd worden op grond van dwaling of misbruik van recht. Deze situatie […]
Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015, heeft de werknemer, indien aan bepaalde […]
De rechtbank Overijssel heeft uitspraak gedaan in een arbeidszaak tussen een school en haar medewerker. Waar […]
Het gebeurt vaak, mensen zijn getrouwd, gedurende dat huwelijk ontvangt een van de echtgenoten een erfenis. […]
Op 16 maart jl. heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak tussen Your […]
Let op de termijnen! Een aantal zijn onder de Wet Werk en Zekerheid verkort. Zo gelden […]
Uit een uitspraak van het College voor de rechten van de mens van 7 oktober 2015 […]
Sinds de opkomst van social media zijn er ook een groot aantal rechtzaken waarin Facebook, Twitter […]
De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft op 5 oktober 2015 een verzoek tot ontbinding van […]
Huurders hoeven geen vergoeding te betalen aan een bureau dat optreedt namens verhuurder. Dit heeft de […]
De Hoge Raad heeft op vrijdag 9 oktober 2015 een uitspraak gedaan over het kindgebonden budget […]
Onder het oude recht gebeurde het maar al te vaak dat partijen met elkaar een regeling […]
De kantonrechter te Leeuwarden heeft een arbeidsovereenkomst ontbonden tussen een stichting. De werknemer is werkzaam bij […]
Let op! Een juridisch probleem? Meld dit direct bij uw verzekeraar. Rechtsbijstandsverzekeraars geven snel aan ‘ah, […]
Werknemers let op! Direct handelen is vereist. Binnen 2 maanden moet u een procedure starten! Doet […]
Partijen hebben met elkaar een arbeidsovereenkomst. In die arbeidsovereenkomst is een financiële regeling opgenomen die geldt […]
Hoe wordt de ontslagvergoeding berekend wanneer een werknemer op het moment van ontslag ouderschapsverlof geniet? Stel […]
Hieronder zal ik een uitspraak van de Hoge Raad bespreken die gaat over het volgende. Een […]
Vorige week plaatste ik een artikel over een werknemer die een boete van € 75.000,- aan […]
Een werknemer dacht slim te zijn. In zijn arbeidsovereenkomst was een relatiebeding opgenomen. Het relatiebeding richtte […]
Heel vaak horen wij dat de vastgestelde alimentatie door partijen jarenlang niet geïndexeerd wordt. Dat moet echter […]
Hebt u een rechtsbijstandverzekering en een juridisch geschil/probleem? Dan kunt u op kosten van uw verzekeraar […]