Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet haar nieuwe belastingplan voor de komende jaren gepubliceerd. Naast de verregaande inperking van de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente, het berucht H-woord, stelt de regering voor om ook de fiscale aftrekbaarheid van betaalde partneralimentatie drastisch te gaan beperken.

Een belastingplichtige kan de door hem/haar betaalde partneralimentatie van zijn/haar inkomen aftrekken en daarmee een maximaal belastingvoordeel van 52% bereiken.

De regering is voornemens om het maximaal te betalen belastingvoordeel in stapjes terug te brengen naar maximaal 37%.

Als de plannen van de regering worden aangenomen dan betekent dat dat in 2020 er een maximaal belastingvoordeel van 46% valt te behalen, in 2021 wordt het maximale tarief beperkt tot 43%, in 2022 wordt het maximale tarief 40% en in 2023 wordt het maximale tarief van 37% bereikt.

Ook al lijkt 2020 nog ver weg, als u een alimentatieverplichting jegens uw ex heeft en bij de berekening van de bruto partneralimentatie is rekening houden met een belastingvoordeel dat hoger is dan 446%, dat kan voor een gedeelte van de partneralimentatie het geval zijn als u nu in de 52% schijf zit, dan zal de in 2020 door u te betalen netto partneralimentatie hoger zijn dan thans het geval omdat uw belastingvoordeel, zoals hierboven beschreven, afneemt.

Als deze hogere netto alimentatie door u niet op te brengen is, dan zou er sprake kunnen zijn van een wijziging van omstandigheden die een heroverweging en aanpassing van de partneralimentatie mogelijk maakt. het is in dat geval niet uitgesloten dat uw bruto alimentatie dan dusdanig wordt verlaagd dat, rekening houdend met het dan te verkrijgen belastingvoordeel, de netto alimentatie weer op hetzelfde niveau uitkomt als toen er gerekend werd met een hoger belastingvoordeel. Bruto zal de alimentatieverplichting dan verlaagd moeten worden.

Als u hierover vragen heeft dan kunt u met ons contact opnemen.

Geschreven door: Juste Lang

Categories:

Tags:

Comments are closed