Partijen hebben met elkaar een arbeidsovereenkomst. In die arbeidsovereenkomst is een financiële regeling opgenomen die geldt […]