Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), de bevoegde instantie om over geschillen te beslissen tussen verzekeraar en […]