Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), de bevoegde instantie om over geschillen te beslissen tussen verzekeraar en verzekerde, heeft beslist dat een rechtsbijstand verzekerde ook recht heeft op betaling van de advocaatkosten van een zelf gekozen advocaat in het geval er (nog) geen sprake is van een rechtszaak.

Een atlete claimde vergoeding van haar rechtsbijstandsverzekeraar voor een advocaat gespecialiseerd in het sportrecht. Zij had deze ingeschakeld voor het rectificeren van een publicatie in een tijdschrift en het vorderen van een schadevergoeding in verband met deze in haar ogen onrechtmatige publicatie. DAS weigerde de kosten van deze advocaat te vergoeden omdat er geen sprake was van een gerechtelijke procedure.

Het Kifid wijst het standpunt van DAS van de hand onder verwijzing naar de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 14 mei 2020. Er dient wél dekking verleend te worden. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ dient even ruim uitgelegd te worden als ‘administratieve procedure’. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijk fase, zoals bemiddeling of mediation, valt onder het begrip gerechtelijke procedure.

Tot voor kort stelde Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars zich nog op het standpunt dat de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 14 mei 2020 niet van toepassing is op de Nederlandse situatie. Dit lijkt dus niet het geval te zijn.

DAS geeft aan in hoger beroep te willen gaan tegen de beslissing omdat aldus haar de risico’s voor haar niet meer betaalbaar en beheersbaar zijn op deze manier. Het Verbond van Verzekeraars steunt deze opvatting. Als DAS in hoger beroep gaat zullen wij u informeren over deze procedure.

Misschien kunnen we naar aanleiding van deze beslissing van het Kifid er voor zorgen dat je rechtsbijstandsverzekeraar al op een eerder moment dekking verleend, dus bijvoorbeeld ook voor het verzenden van de eerste brief. Samen met jou kunnen we dit bekijken.

Categories:

Tags:

Comments are closed