Het gebeurt vaak, mensen zijn getrouwd, gedurende dat
huwelijk ontvangt een van de echtgenoten een erfenis. De erfenis wordt vaak als
een “extraatje” gezien. Er wordt een nieuwe keuken van aangeschaft, het gezin
gaat ervan op vakantie. Iedereen profiteert mee van de schenking/erfenis.

Maar dan gaat het mis. De relatie loopt op de klippen, een
scheiding volgt. Als partijen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, moet
alles verdeeld worden. Immers, alles is gemeenschappelijk. De goederen, de
saldi van de bankrekeningen, maar ook de schulden. Toch gelden hier een paar
uitzonderingen op. Die uitzonderingen zijn juist de nalatenschappen dan wel
schenking, waarbij de overledene dan wel de schenker heeft bepaald dat die goederen
niet in de gemeenschap van goederen vallen.

Stel, Jan en Marie zijn getrouwd. De vader van Jan
overlijdt. Jan erft € 100.000,-. In het testament heeft de vader van Jan
opgenomen dat hetgeen Jan verkrijgt uit de nalatenschap van zijn vader, niet
zal vallen in enige gemeenschap van goederen, waarin Jan is gehuwd. Dat
betekent dat de € 100.000,- alleen voor Jan zijn. Deze vallen niet in de
gemeenschap. Marie kan hier geen aanspraak op maken.

Jan heeft deze € 100.000,- besteed om de woning te
verbouwen. Marie zegt, het geld is al besteed. Er valt niets meer terug te
vorderen. Heeft Marie dan gelijk? Nee.

Gekeken zal moeten worden naar de waarde van de verbouwing
op het moment van verdeling. De verbouwing heeft invloed op de waarde van de
woning. Jan kan die (meer)waarde terugvorderen van de gemeenschap.

Echtgenoten zijn zich hier gedurende hun huwelijk vaak niet
van bewust. Het geld wordt besteed. Op het moment van scheiding komt dit punt ter
discussie. De andere echtgenoot, die het geld niet geschonken heeft gekregen/geërfd
heeft, is vaak verbaasd en teleurgesteld. Immers, wanneer hij had geweten dat
hij dit nu terug zou moeten betalen, zou hier wellicht niet voor gekozen zijn.

In het geval van een verbouwing van een woning is de
betreffende echtgenoot er vaak feitelijk niet slechter van geworden. Maar hoe
zit het met een vakantie die betaald is van de erfenis? Vakanties komen ten
laste van het gemeenschappelijk inkomen en vermogen. Nu heeft Jan deze vakantie
uit zijn privévermogen bekostigd. Kan Jan dit dan ook terugvorderen van de
gemeenschap? In principe wel. Jan heeft uit zijn privévermogen een schuld
voldaan, te weten de prijs voor de vakantie. Die had uit de gemeenschap voldaan
moeten worden. Dat is dan vaak wel “zuur” voor Marie. Als zij had geweten dat
ze die vakantie terug zou moeten betalen, had ze wellicht niet ingestemd met
die betreffende vakantie.

Het is dus van belang om u zich hier gedurende het huwelijk
bewust van te zijn. Maak er afspraken over!

Categories:

Tags:

Comments are closed