De rechtbank Overijssel heeft uitspraak gedaan in een
arbeidszaak tussen een school en haar medewerker.

Waar ging de zaak over?

De medewerker is in november van dit jaar door de politie
opgepakt, omdat deze 47 hennepplanten in zijn woning zou hebben. Dit komt ruim
uit het in Nederland toegestane aantal. Op grond van het gedoogbeleid zijn 5
planten voor eigen gebruik toegestaan. De medewerker heeft 2 dagen vastgezeten
en heeft, toen hij weer op zijn werk was, met zijn leidinggevende gesproken
over de situatie.

Na dat gesprek is de medewerker door de school op de hoogte
gesteld van het voornemen om hem te schorsen. Deze schorsing is begin december
ingegaan. Eind december is door de school het verzoek tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst ingediend.

De school heeft het verzoek ingediend, nu zij van mening is
dat er sprake is van verwijtbaar handelen door de medewerker.
Er is geprobeerd om te voorkomen dat het personeel en de leerlingen op de
hoogte zouden raken van de gebeurtenis. Echter, kort nadat de medewerker is
opgepakt, ontstaan hier al geruchten over. Door ouders en leerlingen worden
niet lang daarna vragen gesteld aan de school. Een moeder geeft zelfs aan dat
iemand met een dergelijk vergrijp niet meer op een school kan werken, nu deze
geen verklaring van goed gedrag zou krijgen.
De school is nu bang dat het leerlingenaantal zal dalen en dat er geen nieuwe
leerlingen meer worden ingeschreven. Dit is niet in het belang van de school.

De medewerker is het met dit verzoek niet eens. Hij geeft
aan dat zijn handelen in de privésfeer heeft plaatsgevonden en dat er uit
hoofde van zijn functie geen sprake is van een verzwaarde zorgvuldigheidsplicht.

Wat oordeelt de kantonrechter?

De kantonrechter beslist in het voordeel van de school. Zij
vindt dat de school een gerechtvaardigd belang heeft om in het belang van de
school de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De arbeidsovereenkomst zal
ontbonden worden per mei 2016.

Zo zie je maar, zelfs zaken uit de privésfeer kunnen je op
werkgebied “de kop” kosten.

Door: Isabeau Schouten

Bron: ECLI:NL:RBOVE:2016:743

Categories:

Tags:

Comments are closed