Dit is de vraag die centraal stond op de mondelinge behandeling van de ontslagzaak welke op 31 maart jl. werd behandeld bij de rechtbank Amsterdam. Nederland was even het strijdtoneel van een juridische oorlog die Ghosen inmiddels uitvecht in 13 landen via 25 rechtszaken bijgestaan door 15 advocatenkantoren. Hij heeft de zaak zelf aangespannen om zijn uitslag uit maart 2019 aan te vechten. Hij is opgepakt in Japan maar eind 2019 is hij op spectaculaire wijze, in een kist, uit zijn huisarrest in Japan ontsnapt.

Carlos Ghosn is jarenlang CEO van Renault-Nissan geweest en was jaar op jaar één van de meest bewonderde zakenmannen en was voor velen een voorbeeld. In 2019 is hij ontslagen nadat hij beschuldigd werd van belastingfraude door de Japanse overheid en opgepakt werd. Carlos Ghosn stelt dat hij slachtoffer is van een Japans politiekcomplot: de Japanse overheid wil de Franse invloed binnen Renault-Nissan terugdringen.

In Nederland is een joint-venture gevestigd tussen Nissan en Mitsubishi (NPV). Carlos Ghosn stelt dat hij in dienst was van deze Nederlandse B.V. en vecht dit ontslag aan voor de Nederlandse rechter. Hij heeft aldus hem recht op € 10 miljoen wegens gederfde inkomsten en door hem geleden reputatieschade.

De advocaten van Nissan gaven aan dat de voortvluchtige Ghosn helemaal niets heeft gedaan voor de Nederlandse B.V. behalve het bijwonen van 1 bestuursvergadering van een kwartier en het nemen van een handjevol besluiten. Van een arbeidsrelatie zou helemaal geen sprake zijn geweest. Desondanks zou hij bijna € 8 miljoen hebben onttrokken uit het bedrijf, onder meer om een privé belastingschuld te voldoen. Dit bedrag wordt teruggevorderd.

Ghosn stelt dat er sprake is van een complot. Hij moest en zou uit de weg geruimd worden om een verdere integratie tussen Mitsubishi (Japans) en Renault (Frans) te voorkomen. Zijn ontslag zou hier deel van uitmaken. De betalingen vanuit de Nederlandse B.V. aan Ghosn waren diens afgesproken bezoldiging voor zijn werkzaamheden en het is volstrekt ongeloofwaardig dat de Nissan-top daar niet van zou hebben geweten. Het Nissan-bestuur heeft het bedrijf opgericht en heeft Ghosn nota bene een volmacht gegeven van € 10 miljoen of zelfs meer om aan zichzelf toe te kennen.

De Amsterdamse rechtbank was echter zeer kritisch over het ‘’fixe’’ salaris dat de ex-topman zichzelf toekende. Waar bestond het door hem verrichtte werk uit? De vraag of dit wel een arbeidsovereenkomst is, vroegen de rechters hardop af. Op 20 mei a.s. verwacht de rechtbank uitspraak te doen.

Wordt vervolgd…

Tags:

Comments are closed