Als de situatie erom vraagt mag een land burgers verplichten zich te laten inenten, zo oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Bijvoorbeeld in het geval dat er tot de conclusie wordt gekomen dat de volksgezondheid daarom vraagt.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ziet toe op de handhaving van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De zaak waar het Europese Hof zich over boog ging niet over het verplichtstellen van de Covid-vaccinatie, maar over de verplichtstelling van vaccinaties voor kinderen in Tsjechië. Kinderen moeten daar tegen negen ziektes worden ingeënt. Ouders die weigeren, riskeren een boete en kinderen zonder prik kunnen niet naar de kleuterschool (maar later wel naar de basisschool).

Europese landen hebben deze zaak op de voet gevolgd. Men zou uit deze uitspraak kunnen afleiden dat het Europese Hof ruimte schept voor eventuele verplichtstelling van de Covid-vaccinatie. Het Europese Hof oordeelt dat van mensen die niet zoveel gezondheidsrisico’s lopen gevraagd kan worden zich te laten vaccineren, om zo kwetsbaren te beschermen. Dit is een doel dat artikel 8 EVRM (Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens) – het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer – opzij kan zetten, aldus het Europese Hof.

De uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gelden voor alle ondertekenaars van het verdrag, dus ook voor Nederland. De Nederlandse regering heeft tot nu toe steeds gezegd dat de Covid-vaccinatie vrijwillig moet blijven in Nederland. Er lijkt echter binnen Europa ruimte te zijn voor een verplichtstelling…

Categories:

Tags:

Comments are closed