Op 12 maart 2021 heeft de rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak gedaan over vakantieverhuur in Amsterdam.

In Amsterdam is er (althans was voor de COVID19 crisis) een grote overlast van toeristen. Veel toeristen huren een woning via Airbnb. In 2014 stonden er 7.000 Amsterdamse woningen op Airbnb en in 2018 waren dat er al ruimte 30.000. De gemeente Amsterdam heeft steeds meer maatregelen genomen, is intensiever gaan controleren op vakantieverhuur en heeft het maximaal aantal dagen dat een woning verhuurd mag worden bijgesteld van 60 naar 30. In januari 2020 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan: voor verhuring van je woning als vakantiewoning was op basis van de oude wet een vergunning vereist. Ontheffingen, een meldingsplicht, etc. ingesteld door de gemeentes voor tijdelijke vakantieverhuur zijn instrumenten die op basis van de oude wet niet toegestaan zijn.

Gemeente Amsterdam (maar ook de Gemeente Den Haag) hebben mede naar aanleiding van deze uitspraak streng ingegrepen: zij hebben een totaalverbod ingesteld voor de verhuur van je woning als  vakantiewoning. In Amsterdam gold dit verbod voor een drietal wijken: De Burgerwallen Oude Zijde & Nieuwe zijde en de Grachtengordel Zuid. Deze wijken hebben aldus de Gemeente Amsterdam een veel te hoge toeristische druk, maar ook de bewoners van deze wijken waren het daar doorgaans mee eens: ruim 75% van de 780 ingediende zienswijzen welke werden ingediend waren voor een totaalverbod. Ondanks dat er dus een groot draagvlak was voor een totaalverbod én het besluit goed was voorbereid zet de Rechtbank Amsterdam een streep door dit verbod.

Op grond van de huisvestingswet 2014 is het niet mogelijk om een totaalverbod op vakantieverhuur in te stellen. De gemeente Amsterdam dient derhalve vergunningsaanvragen voor verhuur in deze wijken weer in behandeling te nemen.

De uitspraak is nog gewezen onder de oude wet. Sinds 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte in werking getreden, deze wet maakt het mogelijk voor Gemeenten om te kiezen of ze vakantieverhuur van woningen handhaven of niet en te kiezen tussen verschillende instrumenten: een vergunningsplicht, een meldplicht, een registratieplicht dan wel een nachtencriterium, maar ook op grond van deze wet is het in beginsel voor Gemeenten niet toegestaan een totaalverbod in te stellen.

Check dus altijd de regelgeving binnen je Gemeente voordat je verhuurt!

Heb je vragen over dit onderwerp dan wel het verhuren van de je woning als vakantiewoning? Neem gerust contact op.  

Tags:

Comments are closed