U
heeft na vele jaren afscheid genomen van uw collega´s en uw werkgever. U gaat
op zoek naar een nieuwe baan binnen dezelfde branche. Dat is immers de branche
waarin u gespecialiseerd bent. Mag uw voormalig werkgever u hier in beperken
door middel van een concurrentiebeding?

Een
concurrentiebeding is een bepaling waarin de werkgever de werknemer verbiedt om
bepaalde werkzaamheden te verrichten bij concurrerende bedrijven en
organisaties. Hiermee voorkomt de werkgever dat een werknemer de kennis en
ervaring die hij heeft opgedaan bij zijn organisatie, gebruikt bij een andere
organisatie. Een werknemer is meestal voor een bepaalde periode aan het beding
gebonden. Het beding kan daarnaast ook gelden voor een bepaalde regio.

Als
een werknemer zich niet houdt aan het concurrentiebeding, dan kan het zijn dat
de werknemer een boete verschuldigd is aan de werkgever. Er moet dan wel een
boetebepaling in het concurrentiebeding zijn opgenomen. Daarnaast kan de
werkgever vorderen dat de werknemer zijn werkzaamheden staakt. De werkgever zal
wel moeten bewijzen dat de werknemer het concurrentiebeding overtreedt. Kan een
werknemer dan helemaal niets als er een concurrentiebeding geldt?

Een
werknemer hoeft zich niet altijd te houden aan een concurrentiebeding.  

Een
voorbeeld hiervan:

In
de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding opgenomen voor de duur van
één jaar. Werknemer mocht niet binnen een straal van 50 kilometer vanaf zijn
voormalige werkplek, dezelfde soort werkzaamheden verrichten. Aan het
concurrentiebeding was een boete gekoppeld. De werkgever beëindigt op enig
moment de arbeidsovereenkomst. Werknemer treedt vervolgens een paar maanden
later in dienst bij een andere werkgever. Dat is een directe concurrent, aldus
de voormalig werkgever. De voormalig werkgever vordert betaling van de boete.

Het
gerechtshof Den Haag oordeelde als volgt.

Werknemer
is sinds zijn afstuderen werkzaam in de afsluiterbranche. Werknemer heeft wel
geprobeerd om buiten die branche een baan te vinden. Dat is helaas niet gelukt.
Het hof concludeert dat werknemer aangewezen is op de afsluiterbranche. Alle
concurrenten van de voormalig werkgever zijn gevestigd binnen een straal van 50
kilometer. Het concurrentiebeding leidt er dus toe dat werknemer gedurende één
jaar niet in zijn levensonderhoud kan voorzien.

De
werkgever heeft aangevoerd dat er een groot belang wordt gehecht aan de
bescherming van concurrentiegevoelige gegevens. Onder meer om die reden dient
het concurrentiebeding gehandhaafd te worden.

Het
hof weegt de belangen van de werknemer en werkgever tegen elkaar af. Daarbij
komt het hof tot de conclusie dat het belang van de werknemer zwaarder weegt
dan dat van de werkgever. De werkgever heeft ook niet duidelijk gemaakt dat hij
daadwerkelijk schade lijdt en dat de kennis die werknemer heeft opgedaan, ook gebruikt
kan worden bij zijn nieuwe werkgever. Tot slot heeft de werkgever besloten de
arbeidsovereenkomst te beëindigen. Door toedoen van zijn werkgever, is werknemer
dan ook in deze situatie beland.

De
werknemer mocht blijven werken bij zijn nieuwe werkgever. Hij was geen boete
verschuldigd.

Uit
voorgaande blijkt wel dat een concurrentiebeding niet altijd standhoudt.

Heeft
u vragen over een concurrentiebeding? Win dan advies in! Zo kunt u hoge boetes
en/of procedures voorkomen.

Categories:

Tags:

Comments are closed