Op internationale
vrouwendag werd er weer veel aandacht besteed aan het thema discriminatie. Op
social media werd aangegeven dat vrouwen nog steeds minder betaald krijgen dan
mannen voor hetzelfde werk.

Maar dat mensen
verschillend behandeld worden, betekent echter nog niet dat er sprake is van
discriminatie. Het is van belang om daarbij terug te gaan naar de kern.

Wanneer is er sprake van
discriminatie? Soms worden mensen verschillend behandeld, maar is dat toch
toegestaan. Allereerst dient er gekeken te worden of er een wettelijk norm is
die het maken van onderscheid, verbiedt. In het arbeidsrecht is een dergelijke
regeling opgenomen. Artikel 7:646 BW, verbiedt het maken van onderscheid tussen
man en vrouw bij arbeid.

Wanneer gesteld wordt dat
een vrouw slechter betaald krijgt dan de man, dient vastgesteld te worden dat
de man en de vrouw dezelfde functie vervullen, dezelfde taken verrichten.
Objectief zal dat moeten worden vastgesteld.

Vervolgens dient er
gekeken te worden of er een rechtvaardiging is, waarom de man een hogere
beloning ontvangt, voor hetzelfde werk als de vrouw. Is die rechtvaardiging er
niet, dan is er sprake van discriminatie.

Wel vaker zeggen mensen
dat ze gediscrimineerd worden en dat er een gevolg aan verbonden dient te
worden. Wanneer er echter geen wettelijke grondslag is die discriminatie op die
grond verbiedt, kom je daar echter niet aan toe.

Welk verboden onderscheid
is er allemaal in het arbeidsrecht? Er is o.a. een verbod om onderscheid te
maken op grond van geslacht. Ook is er een verbod op het maken van onderscheid
op grond van verschil in arbeidsduur. Heeft een collega met een fulltime
dienstverband betere secundaire arbeidsvoorwaarden, dan een collega met een
parttime dienstverband, dan is dat niet (zomaar) toegestaan. Er geldt ook een
verbod op het maken van onderscheid op grond van het geslacht, in het kader van
werving en selectie. Wanneer je een vacature plaatst specifiek voor vrouwen, is
dat (in beginsel) niet toegestaan.

Maar wat doe je nu, als
er sprake is van verboden onderscheid dat toch gemaakt wordt? Ga je dan het
gesprek met je werkgever aan? Dat vergt moed. Je zult dan immers de stelling in
dienen te nemen dat de werkgever jou discrimineert. Wat doet dat met de
arbeidsverhoudingen? Veel werknemers zullen hier wel over klagen, thuis, of bij
vrienden en collega’s, maar zullen niet op durven te staan tegen hun werkgever.

Toch is het van belang.

Wanneer de werkgever het verbod op grond van gelijke behandeling schendt,
pleegt hij een onrechtmatige daad. Voor de schade die een werknemer daardoor
lijdt, is de werkgever aansprakelijk. Als een werknemer daardoor een lager loon
heeft ontvangen, kan de werknemer ook na afloop van de arbeidsovereenkomst de
werkgever daar nog op aanspreken en alsnog het loon vorderen.

Om een goede, gezonde
onderneming te hebben, dien je ook een goed gesprek te kunnen voeren met je
werknemers. Daar hoort het bespreekbaar maken van lastige thema’s, zoals dit,
ook bij.

Categories:

Tags:

Comments are closed