Vanaf 1 januari 2018 geldt het nieuwe
huwelijksvermogensrecht. Op grond van die wetgeving is al het geen iemand
krijgt uit een erfenis of schenking privé en valt het niet in de huwelijks
goederengemeenschap. Voor 1 januari 2018 werd dit in veel testamenten en
schenkingsovereenkomsten al geregeld. Wat heeft dit nu voor gevolgen?

 Stel: Truus en Jan zijn getrouwd en hebben geen
huwelijkse voorwaarden gemaakt. Ze zijn getrouwd na 1 januari 2018. De ouders
van Truus hebben sowieso in het testament bepaald dat al het geen Truus zal
erven niet in de gemeenschap van goederen valt. De vader en moeder van Truus
komen beiden te overlijden. Truus ontvangt een erfenis van €100.000,-. Dit geld
is van haar. Ze is echter gelukkig getrouwd met Jan. Ze hebben geen privé
vermogen (behoudens deze erfenis). Het geld van de erfenis wordt dus op de
en/of rekening van Truus en Jan gestort. Wat heeft dit voor gevolgen? Op de
en/of rekening van partijen komt privé vermogen van Truus te staan. Nu deze
en/of rekening gemeenschappelijk is, wordt door deze storting dat geld
gemeenschappelijk. Althans, maakt het deel uit van de gemeenschap. Is Truus
haar geld dan kwijt? Nee. Truus heeft vanaf dat moment een vordering op de
gemeenschap ter hoogte van €100.000,-.

 Vanaf deze en/of rekening gaan Truus en Jan uitgave doen.
Er wordt een nieuwe auto gekocht, ze gaan op vakantie.

 Na een jaar, besluit Truus dat ze niet verder wil met
Jan. Ze gaan scheiden. Truus zegt dan; ik heb nog mijn erfenis. €100.000,- is
privé geld van mij en wil ik uit deze scheiding meenemen. Hoe zit dat dan?
Heeft ze daar recht op?

 Ja. Truus heeft een recht van reprise. Dat is een
vordering op de gemeenschap ter grootte van het bedrag dat zij aan privé geld
in de gemeenschap heeft ingebracht. Dat is dus €100.000,-. Dat betekent dat zij
voor €50.000,- een vordering heeft op Jan.

 Jan stelt dat de gelden zijn opgemaakt aan een auto en
vakantie, en dat hij er geen rekening mee hoefde te houden dat Truus dat geld
terug zou willen.

 Het Hof Den Haag denkt daar niet zo over. In een
uitspraak van 11 oktober 2017 stelt het Hof uitdrukkelijk dat als gelden
verteerd zijn door consumptieve uitgaven, dat in beginsel niet betekent dat de
echtgenoot de vergoedingsvordering niet meer kan verzilveren. In het
Nederlands, Truus heeft dus recht op haar
€ 100.000,-.

Jan zou nog een beroep kunnen doen op de redelijkheid en billijkheid
en kunnen stellen dat het in strijd daarmee is dat Truus haar geld terug eist.
Hij kan bijvoorbeeld aangeven dat de uitgaven nooit gedaan zouden zijn als er
geen erfenis was geweest en dat afgesproken is dat Truus geen gebruik zou maken
van haar vergoedingsrecht. Als Jan dat stelt, zal hij dat wel moeten
onderbouwen en bewijzen. De vraag is of hem dat lukt. Lukt dat niet, dan heeft
Truus dus een vordering van € 100.000,-.

 Veel mensen zijn zich hier niet bewust van. Gelden worden
gekregen uit erfenissen of schenkingen en worden gewoon gebruikt. Pas op het
moment van scheiding komt dit naar boven. Op dat moment gaat ieder voor zijn of
haar eigen belang en zien we dat veel mensen het verkregen en besteedde geld
gewoon terug vorderen. Let hier dus op. In het geval van een erfenis of
schenking is het van belang om hier afspraken over te maken. Wordt het geld
besteed? Wat is dan de bedoeling? Is de andere echtgenoot ervan bewust dat hij
het geld terug moet betalen? Maak hier afspraken over en zet dit op papier.


Advies nodig?

Bel ons gerust.

Marcia Geerts

Categories:

Comments are closed