Vlak voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer voor het eerst plenair het wetsontwerp ‘herziening partneralimentatie’ behandeld.

Aan deze plenaire behandeling is een lange voorbereidingstijd voorafgegaan. het eerste wetsontwerp is medio 2015 bij de Eerste Kamer ingediend.

Op dit moment bedraagt de maximale termijn voor partneralimentatie 12 jaar. Dat wil niet zeggen dat in alle gevallen een alimentatieplichtige 12 jaar partneralimentatie betaalt. Gemiddeld is de periode gedurende welke partneralimentatie wordt betaald aanzienlijk korter. Desondanks wordt de maximale termijn van 12 jaar als onevenredig ervaren. Het wetsontwerp gaat uit van een maximale termijn van 5 jaar, een termijn waarop uitzonderingen mogelijk zijn.

De hoofdregel is dat er recht op partneralimentatie bestaat, gelijk aan de duur van de helft van het huwelijk, met als maximum 5 jaar. Als partijen 8 jaar zijn getrouwd, dan bestaat er dus recht op maximaal 4 jaar alimentatie. Zijn partijen 20 jaar getrouwd, dan bestaat er gedurende de maximale termijn van 5 jaar recht op partneralimentatie.

Het wetsvoorstel kent een aantal uitzonderingen. Als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren die nog geen 12 jaar zijn, dan kan gedurende een langere termijn dan de 5-jaarstermijn mogelijk aanspraak gemaakt worden op partneralimentatie. Bij langere huwelijken, waarbij de echtgenoten al wat ouder zijn, bestaat ook de mogelijkheid dat er langer dan 5 jaar partneralimentatie moet worden betaald. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de echtgenoten, de duur van het huwelijk en het aantal jaren dat men nog van het bereiken van de AOW-leeftijd is verwijderd.

Los van dit wetsvoorstel, laat de rechtspraak zien dat rechters steeds vaker bereid zijn om partneralimentatie in tijdsduur ernstig te beperken en niet meer 12 jaar te laten duren. Rechters spreken alimentatiegerechtigden steeds vaker aan op hun eigen verantwoordelijkheid om voor zichzelf te zorgen en niet meer afhankelijk te zijn van partneralimentatie.

Mocht u omtrent dit onderwerp vragen hebben, neem dan contact met ons op!

Juste Lang

Categories:

Comments are closed