Als partijen in Nederland gaan trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of gewoon gaan samenwonen, bekreunt de overgrote meerderheid zich niet over de financiële consequenties van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het samenwonen.

Als we niks bezitten, dan hoeft dat bij een echtscheiding of een verbreking van het geregistreerd partnerschap of een einde aan de samenwoning niet tot veel problemen te leiden.

Als we wet wat bezitten, en we worden met zijn allen steeds rijker, en we hebben daar van tevoren geen afspraken over gemaakt, dan wil daar bij een echtscheiding, een beëindiging van het geregistreerd partnerschap of een verbreking van de samenwoning nog wel eens een vervelende en kostbare ruzie over ontstaan. De cijfers wijzen uit dat het aantal echtscheidingen nog steeds groeit. Hetzelfde geldt voor het beëindigen van de geregistreerd partnerschappen en ook het aantal ongehuwd samenwonenden, waarvan de samenwoning uiteindelijk wordt beëindigd, neemt nog steeds toe. Om te voorkomen dat scheidende partijen die een relatie op de klippen zien lopen, buiten alle emoties ook nog eens lastige discussies krijgen over het antwoord op de vraag ‘Wat is van wie en wie heeft daar recht op?’, is het niet onverstandig om voorafgaand aan een huwelijk serieus na te denken over huwelijkse voorwaarden, voorafgaand aan een geregistreerd partnerschap serieus na te denken over partnerschapsvoorwaarden en voorafgaand aan een ongehuwde samenwoning goede afspraken op papier te zetten middels een samenlevingsovereenkomst.

Traditioneel zijn de notarissen degene die toekomstige partners daarin adviseren. Notarissen zijn ook nog steeds degenen die de huwelijkse voorwaarden in een notariële akte moeten vastleggen. Maar notarissen zijn geen praktijkmensen bij echtscheidingen en dat zijn de familierechtadvocaten van Advocatenkantoor Geerts wel. Zij zijn bij uitstek degenen die in de praktijk aanlopen tegen de problemen die ontstaan als partijen geen afspraken hebben gemaakt of als partijen geen goede afspraken hebben gemaakt. Vaak zijn de huwelijkse voorwaarden onder gebruikmaking van modellen opgesteld en geen maatwerk. Juist het maatwerk is belangrijk, omdat de vermogens van ons allemaal steeds omvangrijker worden en de financiële belangen groter.

Juist daarom is het verstandig om voorafgaand aan een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een samenwoning, goed te inventariseren wat de wensen zijn en hoe u in geval van verbreking van de relatie van elkaar afscheid wilt nemen. Als u over dit onderwerp nader geïnformeerd wilt worden, neem dan gerust contact op met Marcia Geerts of Juste Lang van Advocatenkantoor Geerts te Oirschot.

Telefoon: 0499-423031
E-mail: info@advocatenkantoorgeerts.nl

Geschreven door: Juste Lang

Categories:

Comments are closed