De
Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel waardoor de maximale duur
van de partneralimentatie wordt bekort tot 5 jaar. De nieuwe regels treden per
1 januari 2020 in werking en zijn alleen van toepassing op nieuwe
alimentatiezaken vanaf 1 januari 2020.

Echtscheidingsprocedures
die vóór 1 januari 2020 aanhangig zijn gemaakt, blijven vallen onder de oude
wetgeving. Op wijzigingsverzoeken van alimentaties die vóór 1 januari 2020 zijn
vastgesteld, blijft de oude wet- en regelgeving van toepassing. Het geldt dus
alleen voor echte nieuwe gevallen.

Er zijn
op de standaardregel van maximaal 5 jaar partneralimentatie drie
uitzonderingen:

1.    
Als op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek het
huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de onderhoudsgerechtigde
echtgenoot ten hoogste 10 jaar verwijderd is van het bereiken van de
AOW-gerechtigde leeftijd;

2.    
Als op het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek het
huwelijk 15 jaar of langer heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde echtgenoot
is ouder dan 50 jaar, dan heeft die alimentatie gerechtigde echtgenoot
gedurende maximaal 10 jaar recht op partneralimentatie. [Deze regeling is
tijdelijk van kracht, en wel gedurende de periode 1 januari 2020 t/m 31
december 2026.]

3.    
Als uit een huwelijk kinderen zijn geboren, dan eindigt de
alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop het jongste uit
het huwelijk geboren kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Als u
wilt scheiden en u verwacht aan uw ex-partner alimentatie te moeten betalen,
dan zou het advies moeten zijn om nog even te wachten tot 1 januari 2020.
Behoort u tot de categorie alimentatiegerechtigden, dan doet u er verstandig
aan om vóór 1 januari 2020 het verzoek tot echtscheiding in te dienen.

Mocht u
vragen hebben, dan kunt u ons telefonisch bereiken op 0499-423031.

Door:
Juste Lang

Categories:

Tags:

Comments are closed