Een
arbeidsovereenkomst kan op een aantal manieren tot een einde komen.
Bijvoorbeeld door opzegging. Een arbeidsovereenkomst komt ook tot een einde,
als de werknemer overlijdt.

Wat
nu, als twee vormen samen lopen?

Een
werknemer en een werkgever sluiten een overeenkomst. Op grond van die
overeenkomst wordt de arbeidsovereenkomst tegen een bepaalde datum beëindigd.
De werkgever kent aan de werknemer een vergoeding van € 60.000,- toe. Partijen
vragen de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder de door
hen verzochte voorwaarden. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst
zoals verzocht. De beschikking wordt gewezen en de arbeidsovereenkomst wordt
tegen een bepaalde datum ontbonden onder toekenning van een vergoeding van €
60.000,-.

Vervolgens
overlijdt de werknemer. Dat gebeurt nadat de kantonrechter de
beschikking heeft gewezen, maar voordat de arbeidsovereenkomst is
geëindigd. Moet er dan nog uitvoering gegeven worden aan de beschikking? Of is
de arbeidsovereenkomst door het overlijden van de werknemer al beëindigd?

Deze
kwestie deed zich voor. De werkgever stelde dat de arbeidsovereenkomst was
beëindigd door het overlijden van de werknemer. Dat betekent dus een einde van
de arbeidsovereenkomst van rechtswege. De ontbinding komt niet meer tot stand,
want de ontbindingsdatum ligt op een later tijdstip. De ontslagvergoeding hoeft
de werkgever niet meer te betalen, aldus de werkgever.

De
erfgenamen van de overleden werknemer waren het daar niet mee eens. Zij claimen
de vergoeding van € 60.000,-. Zij stelde dat de arbeidsovereenkomst tot een
einde zou komen door de gemaakte afspraken en door de ontbinding. Er is geen
voorwaarde bedongen dat er geen uitvoering meer gegeven hoeft te worden aan de
overeenkomst en dus de vergoeding niet meer verschuldigd is indien de
arbeidsovereenkomst eerder op andere wijze tot een einde komt. 

Partijen
procederen hierover door tot aan de Hoge Raad. De Hoge Raad stelt het volgende.

Tegen
de beschikking van de kantonrechter is geen hoger beroep mogelijk. Het is een
gesloten stelsel. Partijen hebben geen voorwaarde afgesproken dat de
ontslagvergoeding slechts verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst nog
bestaat op de einddatum. De Hoge Raad stelt dan ook vast dat de werking aan de
beschikking van de kantonrechter niet zomaar ontzegd kan worden. De werkgever
is de ontslagvergoeding van € 60.000,- gewoon aan de erfgenamen verschuldigd.

Categories:

Comments are closed