Het kabinet heeft woensdag een nieuw steunpakket aangekondigd voor bedrijven die geraakt worden door het coronavirus. Het steunpakket is vanaf juni 2020 van kracht. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket en diverse tussentijdse regelingen, die volgende week (1 juni 2020)  aflopen. De nieuwe maatregelen gelden voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

De belangrijkste aankondigingen van het kabinet zetten we voor je op een rijtje.

Nieuwe regeling: tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca en recreatie krijgen – bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent). De hoogte van de  tegemoetkoming is maximaal 20.000 euro voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Je komt alleen in aanmerking voor deze regeling als je eerder ook al in aanmerking kwam voor de TOGS-regeling (tegemoetkoming van 4.000 euro voor de vaste lasten).

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

De NOW wordt verlengd. Vanaf 6 juni kunnen ondernemers, die een omzetverlies van minstens 20% verwachten, voor de maanden juni, juli en augustus 2020 wederom een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. De verlengde NOW-regeling is grotendeels hetzelfde als de eerste regeling, maar bevat ook een aantal belangrijke wijzigingen. Ik som deze op:

  1. De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent;
  2. De referentiemaand wordt maart 2020 (in plaats van januari 2020);
  3. Bij de al lopende NOW-regeling wordt maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart, april en mei hoger is dan in januari, februari en maart. Hiermee worden seizoensgebonden bedrijven tegemoetgekomen;
  4. Bedrijven mogen over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Uitkeringen aan (overig) personeel is wel toegestaan;
  5. De boete voor ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen vervalt. De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij een bedrijfseconomisch ontslag. Dat betekent feitelijk dat de subsidie wordt verlaagd met de loonkosten van de werknemer die wegens bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, maar dat een (extra) boete niet meer aan de orde is;
  6. Werkgevers die een beroep op de NOW 2.0 doen, worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers moeten hierover bij de aanvraag voor de NOW 2.0 een verklaring afleggen. Ter ondersteuning komt de overheid met een “crisisprogramma NL” waarmee mensen vanaf juli 2020 kosteloos online scholing ontwikkeladviezen kunnen krijgen.

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de steun aan zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Zelfstandigen kunnen bij de gemeente aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen. Deze vult tot en met augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat nu wel – in tegenstelling tot de vorige regeling – een partnertoets. Het inkomen van de partner wordt dus ook meegenomen. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming.

Ook kunnen zelfstandigen in aanmerking komen voor een lening van maximaal € 10.157,00. Ondernemers moeten dan wel verklaren dat er geen sprake is van surseance van betaling of van een faillissement.

Belastingmaatregelen

  1. de periode waarin ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden voldaan;
  2. De belastingrente en de invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%;
  3. Ook andere belastingmaatregelen, zoals de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers (om in aanmerking te komen voor bepaalde aftrekposten voor ondernemers moet je een minimaal aantal uren aan je onderneming besteden) en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen worden tot 1 september verlengd;
  4. Bij de eerste aanvraag krijgen ondernemers meteen drie maanden uitstel. Uitstel van langer dan drie maanden is ook mogelijk. Voorwaarde daarvoor is dat de ondernemer verklaart dat ze geen dividend en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen;

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

Kredietverlening en – garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups, en scale-ups uit het eerste noodpakket gaan door. Het gaat om de zogenoemde coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf- regeling (BMKB) en de garantie Ondernemingsfinanciering- regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

Daarnaast krijgt de Corona Overbruggingsregeling (COL) voor innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) vanwege het groot aantal ingediende aanvragen een extra bedrag beschikbaar gesteld van 150 miljoen euro.

Bij wie moet je aankloppen?

Voor kredietregeling kun je naar je kredietverstrekker gaan, bijvoorbeeld de bank. De NOW 2.0 loopt via het UWV en de ondersteuning voor zelfstandigen gaat via de gemeente. De tegemoetkoming voor de vaste lasten in het MKB wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opengesteld.  Tot slot kun je voor belastingmaatregelen uiteraard terecht bij de Belastingdienst.

Heb je vragen of hulp nodig?

Het nieuwe pakket aan maatregelen biedt ondernemers veel steun. Uiteraard zijn er ook nadelen. Vraag jij je af of het verstandig is (opnieuw) een beroep te doen op het noodpakket van de overheid, wil je de voors en tegens op een rijtje zetten en heb je daarbij vragen of hulp nodig? Bel ons dan op 0499-423031 of mail ons. Natuurlijk kun je ons ook bereiken via de socials. We helpen je graag! En… een eerste telefonisch advies is altijd gratis.

Door: Marleen van Ooijen

Tags:

Comments are closed