Tja, u als ouder kunt zomaar gaan. Als u de
kinderen mee wilt nemen heeft u toch de toestemming van de andere ouder nodig.
Althans, als die andere ouder ook het gezag heeft over de kinderen. Dat beide
ouders het gezag hebben over kinderen is in Nederland wel het uitgangspunt.
Wat als die ouder de toestemming niet geeft?

De wet biedt dan de mogelijkheid om de
rechtbank te vragen om ‘vervangende’
toestemming.

Waar
kijkt een rechter naar? Met welke belangen houdt hij rekening?

De rechter dient een beslissing te nemen
die hem in het belang van de kinderen wenselijk voorkomt. Op grond van de
rechtspraak moet de rechter daarbij de belangen van alle betrokken meewegen. Dat zijn dus niet alleen de belangen van
de kinderen, maar ook van iedere ouder.

Het belang van de kinderen staat wel
voorop, maar het kan zomaar zijn dat andere belangen toch zwaarder wegen.

Wanneer een rechter deze belangen afweegt
kan het zijn dat hij besluit dat een ouder mét de kinderen naar het buitenland
mag verhuizen, ook als dat tot gevolg heeft dat de andere ouder de kinderen dan
nog maar enkele keren per jaar ziet.

Met
welke omstandigheden houdt een rechter rekening?
 

Een rechter kijkt naar de noodzaak om te verhuizen. Wil een ouder verhuizen
voor een baan, dan kan dat een goede reden zijn. Het is dan wel relevant of het
een unieke kans is, of die baan ook elders te vinden is, maar ook of de ouder
er financieel op vooruit gaat.

Een rechter kijkt ook naar de mate waarin
een ouder de verhuizing heeft doordacht. Wat doet het met de kinderen, naar wat
voor school gaan de kinderen, hoe is de opvang geregeld, hoe wordt het contact
met de andere ouder vorm gegeven. Hoe beter doordacht het plan is, hoe eerder
een rechter toestemming verleend.

Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters
vinden dat de verzorgende ouder ook de kans moet krijgen om een nieuw
gezinsleven op te bouwen. Verhuizen voor een relatie en dus een gezinssituatie
kan zomaar een factor zijn die positief meeweegt in het besluit van een
rechter.

Als ouder kunt u voor een voldongen feit
komen te staan als de andere ouder plannen heeft om de wereld over te trekken
en de kinderen mee te nemen.

Hoe
voorkomt u dit?

Op het moment dat u uit elkaar gaat, moet u
afspraken maken over de zorg voor de kinderen. Bespreek dit onderwerp. Wat als
een van u wil verhuizen? Wat vindt u beiden dan acceptabel? Welke motivatie
heeft u beide, als u kijkt naar wat goed zou zijn voor de kinderen.

Daar kunt u op dat moment prima afspraken
over maken. Neem ze op in het ouderschapsplan. Op een later moment, zoals
bijvoorbeeld het moment dat een van de ouders wil verhuizen, kunt u terugvallen
op die afspraken.

Vergeet niet, als deze situatie zich
voordoet, laat u tijdig adviseren!

Categories:

Tags:

Comments are closed