In
de media is er volop aandacht voor de gebeurtenissen rondom #MeToo. Deze
aandacht heeft vooral betrekking op het strafrechtelijke aspect hiervan.
Seksuele intimidatie heeft echter gevolgen op meer rechtsgebieden dan alleen
het strafrecht. Denk bijvoorbeeld aan het arbeidsrecht. 

Als
werkgever moet je zorgen voor een veilige werkplek voor je werknemers. Lijdt
een werknemer schade in de uitoefening van zijn werk op de werkplek, dan staat
in beginsel vast dat je als werkgever aansprakelijk bent. Om hieronder uit te
komen, zal je als werkgever het tegendeel moeten bewijzen. Lukt dat niet, dan
zal je de schade van de werknemer moeten vergoeden.

Hoe
het precies zit met de aansprakelijkheid en schade in geval van seksuele
intimidatie op het werk, leg ik je uit in deze vlog. Ik geef je direct drie
concrete tips hoe je hier mee om kunt gaan en aansprakelijkheid als werkgever
kunt voorkomen. 

https://youtu.be/1BIgZY-T0DM

Maar
wat voor schade kan een werknemer nog meer lijden op het werk, dan schade door
seksuele intimidatie? Vaak wordt er direct gedacht aan een bedrijfsongeval. Die
schade valt bij uitstek onder dit artikel. Uit de veelvuldige jurisprudentie
die er is rondom dit thema, blijkt wel dat je als werkgever bijna altijd
aansprakelijk bent. Bij een bedrijfsongeval komt meestal niet alleen de
werknemer kijken met een schadevordering (vaak zijn/haar verzekering), maar kan
ook de arbeidsinspectie jou als werkgever een boete opleggen indien de werkplek
niet veilig was. De boetes die de arbeidsinspectie oplegt zijn behoorlijk hoog.
Om aansprakelijkheid te voorkomen is het van belang dat de werkplek veilig is
en dat, vooral wanneer er met machines gewerkt wordt, goed gekeken wordt naar
de veiligheid van de apparatuur, en de reglementen goed en zeer secuur
nageleefd worden. 

Naast
de arbeidsongevallen komen ook steeds meer uitspraken over de aansprakelijkheid
van de werkgever voor een burn-out van de werknemer. Is een werkgever daar ook
aansprakelijk voor­? Steeds vaker worden dergelijke vorderingen toegewezen. Als
werkgever is het belangrijk om dus regels vast te stellen over de hoeveelheid
werk die een werknemer mag verrichten. Over het checken van de e-mail in de
avonduren en in de weekenden bijvoorbeeld. Maar ook over overwerk. Als
werkgever moet je zorgen dat de werkdruk beheersbaar is. Doe je dat niet, dan
loop je als werkgever een risico.  

Tot
slot wil ik nog kort de aansprakelijkheid voor ongevallen die een werknemer
overkomt terwijl hij deelneemt aan het wegverkeer benoemen. De Hoge Raad heeft
daar een risicoaansprakelijkheid voor aangenomen. Dan gaat het niet om het
woon-werk verkeer, maar om de deelname in het verkeer onder de werktijd, dus in
de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld het autoritje naar een klant. Dat
betekent dat je als werkgever voor schade die een werknemer dan lijdt door een
ongeval altijd aansprakelijk bent. Tegenbewijs kan je niet leveren. De Hoge
Raad heeft namelijk gesteld dat de verzekeringen die een werkgever daarvoor kan
afsluiten zo laagdrempelig zijn en de kosten relatief beperkt. Om die reden
heeft zij hiervoor een risicoaansprakelijkheid aangenomen. Deze
risicoaansprakelijkheid komt niet voort uit de veilige werkplek, maar uit het
goed werkgeverschap.

Heb
je nog niet een dergelijke verzekering, benader dan snel je tussenpersoon en
sluit een WEGAS-verzekering af.

Categories:

Tags:

Comments are closed