Uit een uitspraak van het College voor de rechten van de
mens van 7 oktober 2015 blijkt dat het specifiek vragen om studenten in een
vacature een vorm van leeftijdsdiscriminatie is.

Wat ging hieraan vooraf?

Een hotelketen had een tweetal vacatures geplaatst. 1 voor
barmedewerker en 1 voor kamermeisje/jongen. In deze vacatures werd de volgende
vraag gesteld:
“ben jij een student en naast je studie op zoek naar een leuke bijbaan?”.

Een antidiscriminatievoorziening vond dat het bedrijf zich
met deze vraag schuldig maakte aan leeftijdsdiscriminatie.

Door het College is in een eerdere zaak al geoordeeld dat
wanneer er in vacatures gevraagd wordt om “studenten”, ouderen indirect worden
gediscrimineerd. Dit omdat studenten vaak jongeren zijn.

Ook in dit geval was er geen rechtvaardiging voor het vragen
om “studenten”. Het College stelt dat het de bedoeling van de hotelketen is om
mensen aan te spreken die op zoek zijn naar een oproepcontract waaraan geen
garantie voor een aantal te werken uren verbonden is. Helaas zouden mensen die
op zoek zijn naar oproepwerk, maar geen student zijn, kunnen concluderen dat
zij niet op de functie mogen solliciteren.
De hotelketen had ook aan kunnen geven dat het ging om een oproepcontract
zonder urengarantie, aldus het College.

Het College oordeelt dat de hotelketen verboden onderscheid
heeft gemaakt.

Hieruit blijkt dat u altijd op moet letten waar u om vraagt
in de vacaturetekst!

Categories:

Tags:

Comments are closed