Huurders hoeven geen vergoeding te betalen aan een bureau
dat optreedt namens verhuurder. Dit heeft de Hoge Raad besloten in een
uitspraak van 16 oktober 2015. Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van een
prejudiciële vraag van de kantonrechter te Den Haag.

In de zaak ging het om een bemiddelingsbureau dat
woonruimte te huur heeft aangeboden op haar website. De verhuurder hoefde
daarvoor niets te betalen.
Als je als huurder belangstelling had voor een woning, moet je je eerst
inschrijven op de website van het bemiddelingsbureau. Bij het inschrijven moest
je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaarden. Daarin stond
vermeld dat als er een huurovereenkomst tot stand kwam, de huurder aan het
bemiddelingsbureau een courtage is verschuldigd, gelijk aan één maand huur.

De kantonrechter wilde van de Hoge Raad weten of die
afspraak rechtsgeldig is. De Hoge Raad oordeelt als volgt.
Als een bemiddelingsbureau een woning die de verhuurder aanbiedt op zijn
website plaatst, treedt dat bureau op voor de verhuurder. Of de verhuurder het
bureau hiervoor betaalt, is niet relevant.
Het bureau mag in zo’n situatie geen vergoeding van de huurder vragen.
Is zo’n afspraak toch gemaakt? Dan is die afspraak ongeldig!
Als het bureau aan de bemiddeling wil verdienen, dient het een bijdrage te
vragen aan de verhuurder.

Komt u dit soort praktijken tegen? Bel ons dan!

Het eerste telefonisch advies is gratis.

0499 – 42 30 31

Categories:

Tags:

Comments are closed