Hoe zit het met de behoefte van meerderjarige kinderen?

Voor kinderen tot 18 jaar is daar een systeem voor
ontwikkeld. Dat wordt door rechters standaard toegepast.

Ouders zijn echter ook nog onderhoudsplichtig voor hun
kinderen nadat ze 18 jaar zijn geworden.
Hoe wordt dan de behoefte bepaald? En…wordt er dan ook rekening gehouden met
eigen inkomsten?

Zo ja, is een kind dan ook verplicht om eigen inkomen te
verwerven?

Het Hof Arnhem heeft hier laatst weer een uitspraak over
gedaan.

Het hof sluit voor de omvang van de behoefte aan bij de
studiefinancieringsnorm. Dat is in de rechtspraak tegenwoordig vrij
gebruikelijk.

Het kind studeert maar heeft ook een bijbaantje. Ook heeft
zij zorgtoeslag.

Het hof benoemt expliciet dat ouders ook vanaf de 18e
jarige leeftijd onderhoudsplichtig zijn én dat die plicht niet alleen geldt als
het kind behoeftig is!

Aan een kind jonger dan 21 kan dus niet de eis worden
gesteld dat hij/zij zelf maar moet gaan werken om in zijn/haar levensonderhoud
te voorzien, ook al zou hij/zij daartoe in staat zijn.

Op grond van de redelijkheid en billijkheid kan wel rekening
worden gehouden met eventuele inkomsten van het kind, aldus het hof.

De vader van dit kind is op enig moment gestopt met het
betalen van alimentatie. Het kind is daardoor meer gaan werken.

De vader stelt dat het kind het bedrag dat zij in die tijd
verdiende dus zelf kan verdienen en in mindering moet strekken op haar
behoefte.

Het hof oordeelt van niet. Het kind is meer moeten gaan
werken door toedoen van vader. Hij is gestopt met betalen. Het kind heeft
moeite om het werk en studie te combineren. Het is niet redelijk en billijk om
met dat volledige inkomen rekening te houden.
Dat doet het hof dus ook niet.

Op het moment van de procedure verdient het kind ongeveer €
279 netto per maand. Het hof houdt desondanks slechts rekening met een inkomen
van € 100,– per maand. Dat acht het hof redelijk en billijk.

Het kind gaat in het volgend studiejaar naar Spanje voor een
stage. Dan heeft zij geen inkomen meer. Het hof stelt dat in die periode haar
inkomen niet meer meegenomen mag worden bij het bepalen van de behoefte. Het
hof doet dat dus ook niet.

 Wat blijkt uit deze uitspraak?

Het inkomen van kinderen tussen de 18 en 21 jaar kan een rol
spelen bij de bepaling van hun behoefte én dus bij de omvang van de
alimentatie. Echter, het is absoluut niet zo dat het volledige inkomen in
mindering wordt gebracht en zeker niet dat er van een kind verwacht wordt dat
hij/zij een bepaald bedrag aan eigen inkomsten genereert.

 Vragen over kinderalimentatie? Bel ons. Het eerste
telefonisch advies is altijd gratis.

Categories:

Tags:

Comments are closed