Jazeker! In scheidingszaken maar ook in andere geschillen kan mediation echt een uitkomst zijn.

In dit artikel vertel ik u er meer over.

Scheidingen:

In de overgrote meerderheid van de echtscheidingsprocedures, maar ook in de daaraan gerelateerde procedures over alimentatie, omgangsregelingen, gezagskwesties, etcetera, worden de [ex] echtgenoten bijgestaan door een eigen advocaat. Daar is op zich niets mis mee maar het leidt vaak tot onnodige escalaties, verharding van standpunten en verslechtering van de onderlinge verstandhouding die toch al broos is.

Gelukkig bestaat er sinds een groot aantal jaren de mogelijkheid om middels mediation met de andere partij onder begeleiding van een gekwalificeerde mediator te overleggen en tot een oplossing te komen van het geschil dat partijen verdeeld houdt.

Wat is nu het voordeel van mediation ten opzichte van een procedure waarbij ieder van partijen door een eigen advocaat wordt bijgestaan waarna de rechter een beslissing neemt?

Het voordeel van mediation is dat u samen met de wederpartij aan tafel zit. Wil dat mogelijk zijn dan is het wel wenselijk dat, bijvoorbeeld in een echtscheiding, de eerste boosheid en het verdriet verwerkt is, er een acceptatie is van het feit dat er een echtscheiding moet komen en partijen eraan toe zijn om na te denken over de gevolgen van de echtscheiding. Dat betekent dus dat er na een scheidingsmelding niet direct naar een advocaat gelopen moet worden daar dan de eerste emotie bepalend is voor wat men wil en hoe men er in staat. De praktijk bewijst elke keer weer dat hardlopers doodlopers zijn.

Als ieder van partijen elkaar de tijd gunt om de eerste emoties te verwerken dan zijn zij na verloop van tijd in staat om na te denken over de gevolgen van de echtscheiding.

Juist omdat partijen met elkaar in gesprek blijven en gedwongen worden om naar elkaar te luisteren en partijen uiteindelijk een onderhandelingsresultaat willen bereiken zijn partijen die gebruik maken van het mediationtraject ook bereid om compromissen te sluiten. Men is niet op zoek naar de hoofdprijs, je moet op zoek zijn naar een totaalresultaat dat een goed gevoel geeft en waarbij één van partijen op één punt mogelijk iets toegeeft maar daarmee op een ander punt zijn of haar wensen gehonoreerd ziet worden.

Een dergelijk proces van geven en nemen is in mediation het uitgangspunt. Het leidt uiteindelijk tot een onderhandelingsresultaat dat door beide partijen wordt gedragen en ook door beide partijen wordt verdedigd. Als dat proces goed verloopt voelt niemand van partijen zich tekort gedaan. Zeker in echtscheidingen is een succesvol afgesloten mediationtraject in het belang van de kinderen omdat de kinderen zien dat hun ouders in staat zijn gebleken over van alles en nog wat, en dus ook over hun, afspraken te maken. Er is geen geruzie over omgangsregelingen, zorgregelingen, het betalen van kosten van de kinderen, de ouders hebben onder begeleiding van een mediator afspraken gemaakt, die afspraken komen zij na en de ouders tonen zich richting de kinderen als ouders en niet als scheidende echtgenoten die wraak op elkaar nemen.

Het grote voordeel van mediation is ook dat de betrokken partijen eigenaar blijven van de discussie en zelf naar een onderhandelingsresultaat werken. Het is niet meer zo dat een rechter gaat beslissen hoe een gemeenschap van goederen moet worden verdeeld, het is niet meer zo dat een rechter gaat beslissen hoeveel er aan alimentatie moet worden betaald en hoe vaak de ene ouder de kinderen ziet, als een rechter beslist voelen partijen zich vaak allebei tekort gedaan en accepteren de uitspraak niet. De een vindt dat hij/zij te weinig ontvangt en de ander dat hij/zij veel te veel moet betalen. Dat soort uitspraken met een lager acceptatieniveau leiden vaak tot wijzigingsprocedures.

Bij mediation is dat niet het geval, partijen zeggen ja tegen een bepaald onderhandelingsresultaat en als dat zo is, dan leert de praktijk dat als een deel van de afspraak vanwege een wijziging van omstandigheden aangepast moet worden partijen daar goed met elkaar overleg over kunnen voeren en onder begeleiding van de mediatordaar nieuwe afspraken over kunnen maken.

Nederland kent ongeveer 1000 goed opgeleide mediators / personen- en familierechtadvocaten aangesloten bij de specialisatievereniging vFAS, de Vereniging van Familie- en erfrechtadvocaten / scheidingmediators. De advocaten die aangesloten zijn bij de vFAS hebben intensieve opleidingen moeten volgen om volwaardig lid te kunnen worden en moeten ieder jaar hun juridische kennis en mediationvaardigheden op peil houden middels het volgen van een voorgeschreven aantal cursussen / seminars / congressen.

De vFAS-mediator heeft geleerd om partijen met elkaar aan de praat te houden en weet hoe partijen die met elkaar in conflict leven communiceren. Hij is niet bang voor emoties aan tafel, weet de boodschap achter de emoties helder te krijgen en daarmee iets positiefs te doen. Verder is hij een specialist op het gebied van het personen- en familierecht die partijen objectieve juridische informatie kan geven, met partijen mee kan denken, alternatieven kan aanreiken op punten waar partijen zelf niet aan gedacht hebben. Het zijn vaak gecompliceerde zaken met een veelheid aan onderwerpen die besproken en opgelost moeten worden, juist de gekwalificeerde vFAS-mediator is de aangewezen persoon om de scheidende partijen daarbij behulpzaam te zijn.

Mediation in andere zaken

Naast mediation in het familierecht wordt mediation steeds vaker gebruikt voor het oplossen van andere problemen / discussies. Ook op de andere rechtsgebieden is het grote voordeel van mediation dat de strijdende partijen gezamenlijk tot een oplossing komen en de onderlinge relatie in stand kan blijven. Een zakelijk geschil uitvechten voor de rechter heeft vaak tot gevolg dat de zakelijke relatie wordt verbroken, een zakelijk geschil oplossen via mediation heeft vaak tot gevolg dat de zakelijke relatie in stand blijft en partijen nog jarenlang met elkaar zaken blijven doen.

Een niet minder belangrijk voordeel van een mediationtraject is dat er slechts één advocaat / mediator bij het geschil betrokken is, het leidt niet tot ellelange procedures met hoger beroepen etcetera, de kosten zijn over het algemeen ook beduidend minder dan na een robbertje vechten onder begeleiding van twee keffende advocaten.

Nou heeft u het geluk dat er bij ons kantoor een ervaren mediator / vFAS advocaat werkt. Dat is Juste Lang.

Juste Lang (1953) is een mediator van het eerste uur en een van de eerste leden van de vFAS. Hij heeft in de loop der jaren een aanzienlijke mediationpraktijk opgebouwd en een uitgebreid netwerk van adviseurs die soms nodig zijn om scheidende partijen dan wel partijen met een zakelijk geschil tot een oplossing te brengen. U moet dan denken aan notarissen, fiscalisten, accountants, estate planners, etcetera. Allemaal specialisten die hun sporen op hun vakgebied meer dan verdiend hebben en die in een mediationtraject van toegevoegde waarde zijn.

Als u behoefte heeft aan nadere informatie of met vragen zit, bijvoorbeeld of mediation ook voor u geschikt is, neem dan gerust vrijblijvend met Juste Lang contact op, zijn contactgegevens staan hieronder.

Door: Juste Lang

Tags:

Comments are closed