Hoe wordt de ontslagvergoeding berekend wanneer een
werknemer op het moment van ontslag ouderschapsverlof geniet?

Stel de werknemer werkt gedurende het ouderschapsverlof
80% en heeft dus ook een salaris ter hoogte van 80%. Dan volgt er een ontslag. Hoe
wordt dan de kantonrechtersformule berekend?

Die wordt nu (tot 1 juli 2015) berekend door de formule
“AxBxC”. B staat voor het maandloon. Welk maandloon wordt dan gehanteerd?
Hierover zijn meerdere procedures gevoerd. Werkgevers stelde dat B gesteld
dient te worden op het werkelijke salaris op het moment van ontslag. Dat
betekent dat de ontslagvergoeding wordt berekend op het lagere salaris.

Het Europese Hof van Justitie heeft zich hierover
uitgelaten. Het Europese Hof zegt dat het in strijd is met de gelijke
behandeling om uit te gaan van het salaris op grond van het ouderschapsverlof.
Dat salaris heeft de werknemer namelijk slechts tijdelijk, om voor de kinderen
te zorgen. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen een ontslag tussen een
werknemer die geen ouderschapsverlof geniet en die ouderschapsverlof geniet.

Bij de berekening van de kantonrechtersformule dient
rekening gehouden te worden met het reguliere (volle) salaris.

Nu komt de kantonrechtersformule tot een einde, nu per 1
juli 2015 de transitievergoeding in werking treedt. Ook daarvoor is deze
uitspraak van belang. Voor het berekenen van de transitievergoeding, wordt ook
gerekend met het maandsalaris van een werknemer. Uit de uitspraak van het
Europese Hof blijkt dus dat er dan ook gerekend dient te worden met het
werkelijke salaris en niet het salaris dat een werknemer heeft op grond van het
ouderschapsverlof.

Categories:

Tags:

Comments are closed