Bij de titel van dit artikel zou je zeggen dat het de pester
en aanrander is waarvoor een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst
wordt ingediend. In een zaak van de rechtbank Noord-Holland was dit echter niet
het geval.

De werkneemster is in 2011 bij werkgever gestart. In 2014
krijgt zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Minder dan 1,5 jaar na
het sluiten van dit contract, wordt aan werkneemster medegedeeld dat werkgever
de arbeidsovereenkomst met haar wil beëindigen.

Nu werkneemster niet instemt met een beëindiging, wendt de werkgever
zich tot de rechtbank en dient een verzoek in tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst. Werkneemster is het hier niet mee eens en verweert zich
hiertegen.

De werkgever onderbouwt het verzoek door aan te geven dat werkneemster
gebrekkig samenwerkt, gebrekkig communiceert en geen verantwoordelijkheden
neemt.

Werkneemster werd sinds 2014 gepest. Tijdens een
agressietraining met haar collega’s heeft werkneemster haar emotionele
levensverhaal verteld. Tijdens deze training was vertrouwelijkheid afgesproken,
maar helaas zijn collega’s daar anders mee om gegaan. Zij hebben het
levensverhaal van werkneemster doorverteld aan anderen. Werkneemster heeft zich
hiervoor gewend tot een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon, die
P&O functionaris was, heeft uiteindelijk aangestuurd op de ontbinding van
de overeenkomst.

Ook werden er naar werkneemster in 2014 avances gemaakt door
een collega. Na enige tijd begonnen ook hier de pesterijen en tot overmaat van
ramp werd werkneemster zelfs aangerand. Toen zij hier melding van maakte bij
werkgever, werd haar direct een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Deze
heeft zij toen geweigerd.

De werkneemster verzoekt de rechtbank de overeenkomst niet
te ontbinden maar haar op een andere locatie van werkgever aan het werk te
laten gaan.

De werkgever heeft aangegeven dat bovenvermelde pesterijen
niets te maken hebben met het disfunctioneren van werkneemster en dus ook niets
te maken hebben met het ontslag.

De rechtbank denkt hier anders over.

Deze oordeelt dat het disfunctioneren van werkneemster wel
degelijk te maken heeft met de pesterijen. Volgens de rechtbank heeft de
werkgever eenzijdig naar een conflict toegewerkt. De rechter ziet geen reden om
de arbeidsovereenkomst te ontbinden, met name omdat de werkneemster zelf heeft
aangegeven aan het werk te willen blijven, mits op een andere locatie.

De rechtbank wijst het verzoek van de werkgever dus af!

Pesterijen op het werk komen tegenwoordig helaas vaak voor.
Heeft u hier ervaring mee en wilt u advies, neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar op: 0499 – 42 30 31

Door: Isabeau Schouten

Bron: ECLI:NL: RBNHO:2016:1659

Categories:

Tags:

Comments are closed