Er komen weer warme dagen aan. Zoals ieder jaar rond de tijd dat de temperaturen weer stijgen, krijgen we vragen van werknemers over wat hun rechten zijn en willen werkgevers weten wat hun plichten zijn. Daar gaat dit artikel over.

Er zijn geen concrete regels in de wet opgesteld over hoe werkgevers moeten handelen bij extreem warme dagen of als er zelfs sprake is van een hittegolf. Wel zijn er andere wettelijke kaders. Ten eerste moet de werkgever zich namelijk als goed werkgever gedragen. Ook moet de werkgever zorgen voor een veilige werkplek. Tot slot hebben we ook nog arbowetgeving, waarin aanknopingspunten zijn te vinden.

Kantoor/binnen

Als werknemers op kantoor werken, kun je eenvoudig zorgen voor maatregelen als de temperaturen stijgen. Schaf bijvoorbeeld een airco of ventilator aan als de temperaturen binnen ook oplopen. Of zorg voor goede zonwering voor de ramen. Als de werkgever daarnaast nog voor voorzieningen als extra water zorgt, heeft de werkgever het voor die werknemers al snel goed genoeg geregeld.

Buitenwerkzaamheden

Dat is anders voor werknemers die buiten werken, bijvoorbeeld een stratenmaker of een bouwvakker. Voor hen is het bij een hittegolf onwenselijk om op het heetst van de dag te werken. De  werkgever moet dan ingrijpen. Werknemers lopen namelijk het risico om onwel te worden of te verbranden, nog los van het feit dat prestaties en concentratie aanzienlijk minder worden als werknemers langere tijd worden blootgesteld aan hitte. Een werknemer kan dus schade oplopen door in extreme hitte te moeten werken en de output van werknemers wordt er doorgaans ook niet beter van.

Wat moet de werkgever dan doen? Daar komen de normen die ik eerder noemde weer om de hoek kijken. De werkgever moet zich gedragen als goed werkgever en zorgen voor een veilige werkplek.

Als op het heetst van de dag werken niet kan of wenselijk is, dan kan de werkgever in overleg met werknemers bijvoorbeeld het rooster aanpassen. De werkgever kan werknemers desnoods eerder laten beginnen en bijvoorbeeld in de avond ook nog wat uurtjes laten doorwerken. In extreme omstandigheden mag van werkgever en werknemer flexibiliteit worden verwacht. Als een werknemer dan toch nog minder uren kan werken dan waartoe hij volgens zijn arbeidsovereenkomst is gehouden, dan kan een werkgever bijvoorbeeld afspreken met de werknemer dat deze uren worden gecompenseerd als het in een andere periode drukker is op het werk. Op die manier hoeft een werknemer geen vakantiedagen op te nemen en hoeft de werkgever geen loon te betalen zonder dat er arbeid wordt verricht.

Het is van belang dat de werkgever kritisch kijkt naar de werkzaamheden die moeten worden verricht en door wie die moeten worden verricht. Een werkgever moet ook rekening houden met kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld zwangeren, werknemers met een slechte conditie of werknemers met extreem laag of hoog gewicht. De werkgever moet met werknemers overleggen en passende maatregelen nemen. Dat kan dus ook betekenen dat de ene werknemer naar huis moet en de andere moet blijven werken, mits de werkgever dit deugdelijk motiveert. Afhankelijk van het bedrijf en de te verrichten werkzaamheden, verschillen de maatregelen. Voor de uren die gewerkt worden kan bijvoorbeeld beschermende kleding worden aangeschaft, zonnebrand worden geregeld of extra drinkpauzes worden ingelast. Ook is het van belang dat het zoutgehalte op peil blijft, dus desnoods kan de werkgever voor wat zoutjes zorgen. Als een werkgever twijfelt of de getroffen maatregelen voldoende zijn of als deze een specifieke situatie wil bespreken, kan die ook altijd contact opnemen met de arbodienst of een arbodeskundige. Tot slot wordt een ijsje ook altijd gewaardeerd. Zowel door werkgever als werknemer, weet ik uit ervaring.

Wil je hier meer over weten of heb je een andere vraag. Bel of mail gerust.

Door: Marleen van Ooijen    

Categories:

Tags:

Comments are closed