Een werknemer dacht slim te zijn. In zijn arbeidsovereenkomst was een relatiebeding opgenomen. Het relatiebeding richtte zich alleen op de periode na het einde van het dienstverband. De werknemer werd op enig moment op non-actief gesteld. In die periode heeft hij via LinkedIn relaties benaderd. Hij heeft in die berichten verteld wie zijn nieuwe werkgever zou zijn en dat hij die relaties op de hoogte zou houden van zijn nieuwe telefoonnummer en e-mailadres.

De ex-werkgever is een procedure gestart. Hij stelt dat de werknemer het relatiebeding heeft overtreden. De werknemer dient per overtreding een boete te betalen, alsdus de werkgever.

De werkgever is van mening dat het relatiebeding zo bedoeld is tussen partijen dat dit natuurlijk ook geldt voor de periode gedurende de arbeidsovereenkomst.

De werknemer denkt er anders over. Hij is van mening dat hij geen boete verbeurt. Hij heeft zich gehouden aan het relatiebeding. Na afloop van het dienstverband mag hij de relaties niet benaderen. Gedurende het dienstverband wel. Toen hij op non-actief was gesteld, was het dienstverband nog steeds in tact.

Wat vindt de kantonrechter?

De kantonrechter volgt de werknemer niet. Hij geeft aan dat het relatiebeding niet zo strikt uitgelegd kan worden. Voor de werknemer moet ook duidelijk zijn geweest dat het relatiebeding ook ziet op de periode gedurende de arbeidsovereenkomst. Zeker nu er in de arbeidsovereenkomst ook een bepaling is opgenomen waarin staat dat de werknemer gedurende het arbeidscontract niets mag doen dat in strijd is met het belang van de werkgever. Relaties benaderen waarin de werknemer aangeeft dat hij naar een andere werkgever gaat en de relaties op de hoogte houdt, zijn in ieder geval in strijd met het belang van de werkgever.

De boetes heeft de werknemer dan ook verbeurt.

De werkgever stelt dat voor iedere relatie die via een e-mail via LinkedIn is benaderd, het relatiebeding is overtreden. Ook als dit is gebeurd door één e-mailbericht naar alle relaties tegelijk.

Dat vindt de kantonrechter ook.

De werknemer moet aan de werkgever een boete van maar liefst € 75.000,- betalen!

Zo ziet u maar weer, een relatiebeding is een serieuze zaak.

Categories:

Tags:

Comments are closed