Vroeger, tot 1998, kregen kinderen automatisch de naam van de vader. Sinds 1998 is het voor ouders ook mogelijk om te kiezen voor de achternaam van de moeder. De keuze moet gemaakt worden bij de aangifte van de geboorte van het kind en de keuze kan alleen gemaakt worden voor het eerste kind dat geboren wordt omdat de opvolgende kinderen automatisch de achternaam krijgen van het eerste kind. Dit om te voorkomen dat er in é֖én gezin kinderen rondlopen met verschillende achternamen.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft op 8 februari een wetsontwerp het licht doen zien en in consultatie gebracht waarbij het mogelijk wordt dat kinderen in het vervolg de achternamen krijgen van beide ouders.

Als het wetsontwerp kracht van wet krijgt dan hebben vader Pieterse en moeder Jansen de keus uit vier achternamen: Pieterse, Jansen, Pieterse Jansen of Jansen Pieterse.

Als een kind een vader heeft met de achternaam van Voorst tot Voorst en een moeder met de achternaam Korthals Altes dan kunnen de ouders beide dubbele achternamen achter elkaar schrijven, Van Voorst tot Voorst Korthals Altes of Korthals Altes Van Voorst tot Voorst.

Het wordt allemaal een mondvol maar de rechtvaardiging voor dit wetsontwerp wordt volgens de Minister voor Rechtsbescherming gevonden in een publiekspeiling waaruit blijkt dat 32% van de Nederlandse bevolking de mogelijkheid zou willen hebben om hun kinderen de namen van beide ouders te geven. Aan deze wens wil de Minister gehoor geven.

Het hele wetgevingsproces zal nog wel een tijdje duren. Er zal voor een groot aantal scenario’s wet- en regelgeving ontworpen moeten worden omdat kinderen steeds minder uit een traditioneel huwelijk worden geboren en voor iedere situatie van het kind zal een mogelijkheid gecreëerd moeten worden.

Wij zullen jullie over de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Door: Juste Lang

Tags:

Comments are closed