In Nederland geldt er een ketenregeling. Dat betekent dat je als werkgever maximaal drie tijdelijke contracten mag aanbieden voor de duur van drie jaar. Nu wordt ‘de keten’ onderbroken als er tussen de tijdelijke contracten een periode zit van langer dan zes maanden. 

In juli heeft de Tweede Kamer een kamerbrief uitgewerkt met de plannen om de arbeidsmarkt te wijzigen. Het doel? Minder werknemers die op flexibele basis werkzaam zijn en om er voor te zorgen dat er minder personen werkzaam zijn als ZZP’er, terwijl er geen sprake is van echt ondernemerschap.

Momenteel is de Tweede Kamer bezig met het uitwerken van het doel in wetsvoorstellen. De verantwoordelijke minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is bezig met het voorbereiden van een wetsvoorstel waarin staat dat de periode tussen opeenvolgende tijdelijke contracten maar liefst vijf jaar of langer moet zijn in plaats van zes maanden of langer. Alleen als er vijf jaar of langer tussen tijdelijke contracten zit wordt de keten onderbroken.

Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen heeft kritiek op het plan. Het focus leggen op een vast contract terwijl iemand dat misschien niet eens wil slaat volgens hem de plank mis. Hij vermoedt dat bijvoorbeeld hierdoor strandtenthouders, andere horeca, winkeliers, die vaak werken met tijdelijke krachten vaker zzp’ers zullen inzetten. Dat wil het kabinet juist voorkomen.

Vakbonden omarmen juist het wetsvoorstel.

Er ligt nog geen definitief uitgewerkt wetsvoorstel op tafel. Als dat zo is zal het eerst voorgelegd worden aan de Tweede Kamer en vervolgens aan de Eerste Kamer. Het is natuurlijk nog maar de vraag of dit wetsvoorstel het gaat redden. 

Categories:

Tags:

Comments are closed