1. Een commercieel directeur onderhoudt een seksuele relatie met de vrouw van één van zijn ondergeschikten. Ook onder werktijd stuurt hij pikante foto’s en filmpjes én spreekt hij met de vrouw af in een vakantiepark. De werkgever dient een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. De kantonrechter is het eens met de werkgever. Het gedrag is zo ernstig verwijtbaar dat directeur die vanaf 1985 in dienst is geen transitievergoeding krijgt en er geen rekening gehouden wordt met de opzegtermijn. De kantonrechter eindigt het dienstverband van de directeur per direct en bepaalt op vordering van de werkgever ook nog eens dat hij een bedrag van € 1.000,- moet terugbetalen voor de tijd dat hij onder werktijd met andere dingen bezig was. (ECLI:NL:RBZWB:2022:6636).
  1. Een manager zou seks hebben gehad met een dronken medewerkster op skivakantie en zou met zijn handen aan de borsten en tussen de benen van vrouwelijke collega’s hebben gezeten. Na extern onderzoek komt vast te staan dat deze gedragingen allemaal ‘van horen zeggen’ zijn. Wel komt vast te staan dat hij een vrouw [niet collega] heeft gezoend en heeft gevingerd in het zicht van collega’s. De werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst niet en heft de schorsing van de manager op, onder een lange lijst met voorwaarden. De manager start [met succes] een kort geding: de kantonrechter oordeelt dat de werkgever deze voorwaarden niet mag opleggen. De manager moet weer onvoorwaardelijk zijn functie kunnen uitoefenen. (ECLI:NL:RBAMS:2022:5253).
  1. Een politieagent steekt zijn tong in het oor van een vrouwelijke collega. De korpschef schorst de politieagent en na onderzoek neemt hij een ontslagbesluit. De man werd al eens eerder overgeplaatst door wangedrag en in 2012 kreeg hij voorwaardelijk disciplinair ontslag opgelegd voor seksueel intimiderend gedrag tegen een collega. Bij zowel de rechtbank als de Centrale Raad van Beroep [die in het geval van ontslag van een politieagent in hoger beroep beslist] krijgt de politieagent nul op het rekest: het onvoorwaardelijk ontslag blijft in stand. (ECLI:NL:CRVB:2022:612).
  1. Een manager die stelselmatig zijn Tinder ervaringen deelt met veel jongere vrouwelijke collega’s ziet zijn dienstverband eindigen zonder veel vergoeding. De werkgever dient een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever te hard van stapel is gelopen: de werkgever had de manager nog een kans moeten geven. Pas dan zou ontslag in de reden liggen. Omdat de manager berustte in zijn ontslag blijft het ontslag in stand. De kantonrechter kent alleen een transitievergoeding toe, geen billijke vergoeding. Het handelen van de werkgever is verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar. Per saldo levert het de manager dus weinig op, de transitievergoeding is laag, hij werkte er nog maar pas. (ECLI:NL:RBAMS:2022:7504).
  1. Een leidinggevende van een salesteam deelt met zijn collega’s pornografische en seksueel getinte foto’s en via WhatsApp. Hij zou zich ook manipulatief en intimiderend gedragen. Eind 2019 is werknemer eerst mondeling gewaarschuwd. De werkgever onderzoekt de zaak voor een periode 2,5e maand en ontslaat de werknemer vervolgens op staande voet. De kantonrechter oordeelt dat de WhatsApp berichten alleen al een dringende reden opleveren en vindt dat het onderzoek in de gegeven omstandigheden niet te lang heeft geduurd. Het gaat om een beslissing die zorgvuldig moet worden genomen. Het ontslag op staande voet is volgens de kantonrechter terecht. (ECLI:NL:RBMNE:2022:3077).

Categories:

Tags:

Comments are closed