Het is alweer een tijd geleden dat ik mijn laatste bijdrage heb geschreven, ik hoop dat het met u allemaal goed gaat.

Zoals u in de kranten heeft kunnen lezen zijn er bij de rechtbanken en de gerechtshoven grote achterstanden ontstaan waardoor zelfs het behandelen van spoedeisende zaken in de knel komt. Om ruimte te krijgen in de zittingsschema’s zijn de geplande zittingen in minder spoedeisende zaken geannuleerd en moeten de procespartijen maar afwachten wanneer hun zaak op een zitting behandeld gaat worden.

Het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn in deze situatie verbetering gaat komen. Het aantal zittingen neemt toe, er is een groot tekort aan rechters en ondersteunend personeel; veel rechters en ondersteunend personeel gaan de komende jaren met pensioen en het duurt jaren voordat rechters zijn opgeleid om zelfstandig zaken ter zitting te behandelen.

Het middel om voor de beëindiging van een geschil minder afhankelijk te zijn van rechters is mediation.

Als u een geschil heeft met de buren, met uw baas, met de leverancier van een product wat u gekocht heeft en waarover u niet tevreden bent; als u van mening bent dat er aan uw huwelijk een eind moet komen dan kunt u ervoor kiezen om eenzijdig een procedure te starten en aan de rechter te vragen in dat geschil een uitspraak te doen. Deze procedures leiden vaak tot een verharding van de standpunten en het slechter worden van de relatie. Vaak leidt een en ander zelfs tot het verbreken van de relatie zoals het einde van de arbeidsovereenkomst, het verliezen van een afnemer als klant of een onleefbare situatie in de buurt.

Kijkt u maar naar programma’s als De rijdende rechter en de oud kantonrechter waarvan ik steeds de naam vergeet en u ziet hoe de soms onbenulligste discussies leiden tot een strijd op leven en dood.

Als de rechter dan, vaak met heel veel vertraging, een uitspraak doet dan voelt een van de twee zich overwinnaar terwijl er in de praktijk meestal twee verliezers zijn en is de schade soms groter dan de overwinning.

In mediation ga je niet procederen maar ga je met elkaar in overleg in welk overleg je begeleid wordt door een professional die een mediation-opleiding heeft gevolgd en die weet hoe strijdende partijen met elkaar communiceren. Als de mediator dan ook nog advocaat is dan is die in staat om partijen ook in de juridische kant van het geschil te begeleiden en te helpen een oplossing te vinden.

Praten onder leiding van een mediator betekent vaak dat de situaties niet escaleren en je gezamenlijk aan een oplossing werkt, een oplossing die niet door de een als overwinning en door de ander als nederlaag wordt ervaren en een oplossing die de relatie vaak in stand houdt zodat partijen met elkaar verder kunnen.

In echtscheidingen heeft mediation als enorm voordeel dat je als aanstaande ex-echtgenoten met elkaar overlegt over alle gevolgen van de echtscheiding en dat kunnen er in de praktijk nogal wat zijn. Samen nadenken over de gevolgen van de echtscheiding en samen met elkaar daar afspraken over maken betekent dat het een gezamenlijk werkstuk wordt dat je ook allebei verdedigt en zal nakomen. Uitgangspunt is uiteraard wel dat je naar elkaar moet kunnen luisteren, dat je niet boos bent en wraakzuchtig en dat je bereid bent compromissen te sluiten.

De advocaat-mediator legt de gemaakte afspraak die leiden tot de beslechting van een geschil of die betrekking hebben op alle gevolgen van een echtscheiding vast in een overeenkomst welke overeenkomst, daar waar nodig door een rechter moet worden bekrachtigd.

In een echtscheiding is er altijd een uitspraak van de rechtbank nodig door middel waarvan in het huwelijk de echtscheiding wordt uitgesproken maar een dergelijke procedure, die wordt gestart nadat partijen over alles overeenstemming hebben bereikt, kost vrijwel geen tijd en wordt snel afgerond.

Mijn ervaring is dat ik in echtscheidingsprocedures die middels mediation tot een oplossing zijn gekomen zelden of nooit procedures krijgen om te komen tot een aanpassing van gemaakte afspraken. Ex-echtgenoten die in een mediationtraject afspraken hebben gemaakt over partneralimentatie en kinderalimentatie blijken vrijwel altijd in staat om jaren later, als de alimentatieafspraken herzien moeten worden, over die herziene alimentatie overeenstemming te bereiken zonder dat er bij de rechtbanken een robbertje gevochten moet worden.

Mediation in plaats van procederen: van harte aanbevolen!

Categories:

Tags:

Comments are closed