Nee dit is geen typefout. Er komt per 1 augustus 2022 een verbod op het opnemen van een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst. Het is niet meer zo dat het nevenwerkzaamhedenbeding überhaupt niet meer kan, maar het wordt aan regels onderworpen. Per 1 augustus 2022 wordt het nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen in de wet. Deze wet gaat bepalen dat een verbod op nevenwerkzaamheden nietig is, tenzij het beding gerechtvaardigd kan worden vanwege objectieve redenen of als hiervan wordt afgeweken bij cao.

Vanaf 1 augustus 2022 dient hoogstwaarschijnlijk dan ook de objectieve reden voor het nevenwerkzaamhedenbeding vastgelegd te worden in de arbeidsovereenkomst of in een addendum. Wat kan zo’n objectieve reden zijn? Denk aan:

– De gezondheid en veiligheid van de werknemer.

– De bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie.

– De integriteit van overheidsdiensten voor het vermijden van belangenconflicten.

– De arbeidstijdenwet; die mag door de werknemer niet geschonden worden.

De exacte invulling van de wettelijke bepaling is nog niet bekend.

Natuurlijk blijft het sowieso wel toegestaan om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat een werknemer ook gedurende zijn arbeidsovereenkomst geen concurrerende werkzaamheden mag verrichten. Is het beding in jouw arbeidsovereenkomst met jou werknemer zo geformuleerd? Of geldt het non-concurrentiebeding alleen na het einde van het dienstverband? Het is verstandig om dit even te checken, omdat het nevenwerkzaamhedenbeding dus vanaf 1 augustus 2022 niet altijd meer stand zal houden. Dan heb je dit in ieder geval ondervangen.

Categories:

Tags:

Comments are closed