Wat ‘normaal’ gedrag is verandert blijkbaar met de tijd. Althans, wat we wel en niet accepteren. Deze week hoorde ik iemand vertellen dat in de jaren ‘70/‘80 leidinggevenden gewoon tegen haar riepen ‘hey kut, doe dit eens’. Dat was toen blijkbaar gewoon. Ik vind het bizar. Het is goed dat we met elkaar kijken wat wel en niet kan. Dat we fatsoenlijk met elkaar omgaan. Truttig hoeft dat niet te zijn, maar wel met respect.

Er ligt een wetsvoorstel om het werkgevers te verplichten een vertrouwenspersoon aan te stellen in de organisatie.
Dit om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan en als ze er toch zijn, ruimte te bieden om dit tijdig en veilig te melden.
Of en zo ja wanneer dat wetsvoorstel wet wordt is niet bekend.
Maar, waarom zou je wachten? De arbeidsinspectie adviseert werkgevers om in ieder geval de volgende voorzieningen te treffen:

  • gedragscode, waaruit duidelijk moet worden welke normen en waarden gelden op de werkvloer en wat iemand kan doen bij ongewenste omgangsvormen;
  • klachtenregeling en -commissie: met onafhankelijke, deskundige en onpartijdige leden;
  • opvang, begeleiding en nazorg: werknemers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, moeten na een incident opvang en begeleiding kunnen krijgen van iemand die daarvoor goed is toegerust:
  • aanpakken van de dader(s): wie zich schuldig maakt aan ongewenste omgangsvormen, moet een passende maatregel opgelegd krijgen;
  • voorlichting en instructie: werknemers moeten weten wat de werkgever doet om ongewenste omgangsvormen te voorkomen, en wat ze kunnen doen als ze er mee te maken krijgen. Deze informatie moet actief worden aangeboden.

Ik heb nog een aanvulling. Maak werknemers goed bewust wat wel en niet kan en geef als leidinggevende het juiste voorbeeld!

Deze stappen kan je natuurlijk ook nu inzetten samen met een vertrouwenspersoon.
Voor kleine werkgevers is het lastiger. Via branche organisaties kunnen zij wellicht collectief een vertrouwenspersoon aanstellen. Ook de bedrijfsarts kan mss een rol spelen.

Nou genoeg te doen op dit gebied.
Mijn advies, wacht er niet mee, praat erover en ga nu aan de slag!

Tags:

Comments are closed