Ambtenaren vallen sinds 1 januari 2020 grotendeels onder het civiele arbeidsrecht. Er is sprake van een ambtenaar als iemand in dienst is van een overheidswerkgever. Een ambtenaar treedt over het algemeen in dienst via een aanstellingsbesluit. Bij een ‘gewone werknemer’ is er geen sprake van een aanstellingsbesluit, maar van het sluiten van een arbeidsovereenkomst. 

Er zijn nog enkele ambtenaren die wel onder het ambtenarenrecht vallen. Denk hierbij aan rechters en officieren van justitie. Het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht hebben best wel wat overeenkomsten. Zo kunnen een ambtenaar en een werknemer allebei niet zonder geldige reden ontslagen worden. Soms is er sprake van een [zeer] dringende reden voor het ontslag, zoals bijvoorbeeld diefstal of mishandeling op de werkvloer. In het arbeidsrecht wordt dit ‘ontslag op staande voet genoemd’. In het ambtenarenrecht wordt dit ‘strafontslag’ genoemd. Het strafontslag is [net als ontslag op staande voet] best wel een zware maatregel. Zo heeft de ambtenaar bij een dergelijk ontslag bijvoorbeeld over het algemeen geen recht op een WW-uitkering. Daarnaast is strafontslag per definitie oneervol.

Maar wanneer is er nu reden voor zo’n strafontslag? Bijvoorbeeld als er sprake is van ‘ernstig plichtsverzuim’. De Centrale Raad van Beroep oordeelde op 6 oktober jl. dat sporten onder werktijd [elf keer maar liefst in een periode van ongeveer één maand], het liegen over deze sportschoolbezoeken en het aannemen van een felle en dreigende houding tijdens een gesprek met een leidinggevende, ernstig plichtsverzuim [en dus strafontslag] oplevert. De ambtenaar was trouwens eerder al gewaarschuwd ten aanzien van de sportschoolbezoeken. Door de jaren heen had hij dit namelijk al vaker gedaan.

Dat de ambtenaar al een lange staat van dienst had en over het algemeen goed had gefunctioneerd, kon hem niet baten. Ook niet dat hij in een hectische periode zou zitten en bezig was met het afbouwen van antidepressiva. De ambtenaar beweerde dat hij hierdoor ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest. Dit onderbouwde hij echt niet, waardoor de Centrale Raad van Beroep dit verhaal dan ook ter zijde heeft geschoven.

Categories:

Tags:

Comments are closed