Voordat je een paard kunt trainen en uit kunt brengen in de sport moet het eerst zadelmak worden gemaakt of worden beleerd. Dit kun je zelf doen, maar vaak wordt daarvoor een professional ingeschakeld. Deze professional brengt het paard de eerste beginselen bij, zodat het paard vervolgens door de ruiter of menner verder kan worden getraind.

Recent heeft het hof in ’s-Hertogenbosch zich uitgelaten over schade die een paard had opgelopen tijdens het beleren voor de kar door een professionele derde. De eigenaar had de professional opdracht gegeven om het paard de eerste beginselen van het aangespannen rijden bij te brengen.

Nadat de eigenaar het paard had gebracht, werd het paard door de beleerder aangespannen voor de kar en moest het paard twee keer door een ven [waterpoel] lopen. Het paard is ernstig gewond geraakt aan zijn buik. Dit kwam door een uitstekende bout aan een van de verbindingsstangen van de kar. Het paard is uiteindelijk overleden. De beleerder stelt dat het paard zich problematisch gedroeg en dat de bout is losgekomen en is uit gaan steken door het getrap van het paard tegen de verbindingsstangen. De eigenaar is het hier niet mee eens en start een procedure waarin hij de schade vordert die hij heeft geleden door het overlijden van het paard.

Het hof oordeelde dat de beleerder inderdaad aansprakelijk was voor de schade. De beleerder heeft bij het beleren gebruik gemaakt van een hulpzaak, de kar. En deze moet deugdelijk zijn, zo niet dan ben je op grond van artikel 6:77 BW aansprakelijk. De kar moet het getrap van een paard aan kunnen oordeelt het hof. Een bout mag niet zo maar loskomen zodat een paard zich daaraan kan verwonden.

De eigenaar meende dat het paard € 200.000,- waard was. Een deskundige schatte de waarde van het paard op € 20.000,-. Het hof vond echter dat de deskundige ten onrechte geen rekening had gehouden met het lastige karakter van het paard, het hof schatte de waarde van het paard op datum overlijden op € 10.000,-.

Heeft jouw paard letsel opgelopen of word je juist aansprakelijk gesteld? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Tags:

Comments are closed