Klinkt gek he? Het is nog niet zo lang geleden dat dit toch echt zo werkte. Zo zijn er meer rechten die vrouwen nog niet zo lang hebben. Ik heb ze op een rijtje gezet voor je.

1. Arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen
Tot 1958 bestonden er wettelijke regels die gehuwde vrouwen verboden om te werken. In een koninklijk besluit uit 1924 stond dat alle vrouwen jonger dan 45 jaar die in overheidsdienst waren eervol ontslagen dienden te worden op de dag na hun huwelijk. Lekker feestelijkšŸ˜‰

2. Kiesrecht
Vrouwen hebben in Nederland pas sinds 1917 passief kiesrecht en sinds 1919 actief kiesrecht. De eerste vrouw die in Nederland gebruik maakte van dit kiesrecht was Maria Elisabeth Spauwen-Schrijnemakers in 1920.

3. Vrouwen handelingsonbekwaam
Tot juli 1956 werden vrouwen geacht handelingsonbekwaam te zijn. Ze mochten bijvoorbeeld niet werken, een eigen bankrekening openen of reizen zonder toestemming van hun man. Ook moesten zij toestemming hebben van hun man en hem om geld vragen zodat ze de boodschappen konden doen.

4. Achternaam van de vrouw
Tot 1998 (ja je leest het goed, minder dan 30 jaar geleden!) kon een kind enkel de achternaam van de man krijgen. Sinds 1998 is het mogelijk de achternaam van ofwel de man ofwel de vrouw te hanteren. Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om jouw kind een dubbele achternaam te geven (check ons vorige artikel over de dubbele achternaam).

5. Vrouwen naar school
Tot 1871 mochten vrouwen na de lagere school niet verder leren. Pas in 1871 kreeg de eerste vrouw, Aletta Jacobs, toestemming om naar de Universiteit te gaan. In 1663 had een vrouw ook toestemming gekregen maar wel onder de voorwaarde dat zij het onderwijs volgde vanachter een gordijn, zodat zij haar mannelijke studenten niet kon afleiden…

Categories:

Tags:

Comments are closed